Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie 6 maanden

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Doelgroep

De psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) van Het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis onderzoekt, indiceert en behandelt patiënten die opgenomen zijn met somatische morbiditeit in het ziekenhuis of patiënten die de SEH bezoeken, vanwege psychiatrische ontregelingen. Het betreft een breed scala aan patiënten die opgenomen zijn op de overig medisch specialistische verpleegafdelingen of SEH. De verwijzers zijn altijd de collega medisch specialisten en/of de SEH-arts. Meestal betreft het patiënten met een tentamen suïcide, delier, gedragsproblemen, verslavingsproblematiek, stemmings-, angst-, en persoonlijkheidsstoornissen. Het behandelteam bestaat uit de superviserende psychiaters, collega a(n)ios, en consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (CPV-ers).

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen

Het doen van consulten op somatische afdelingen omvat een uitgebreide interactie met hoofdbehandelaren van een ander medisch specialisme en het geven van advies in deze setting. Bij een consultatieve medebehandeling moet de aios komen tot een integraal behandelplan waarin aandacht is voor alle belangrijke psychiatrische en somatische factoren.

  • Leren maken van acute inschattingen van psychiatrische ontregelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten.

  • Leren inschatten van gevaar voor de patiënt en zijn omgeving, vanuit zowel de psychiatrische aandoening als wel de mogelijk aanwezige onderliggende somatische aandoeningen.

  • Leren van biopsychosociale diagnostiek en inzetten van eerste behandeling

  • Leren doen van psychofarmacotherapeutische behandelingen bij somatisch gecompromitteerde patiënten.

  • Leren doen van crisisinterventies bij patiënten en naasten, voor verpleegkundigen en collega-specialisten

  • Leren hanteren van dwang en drang, de indicatie en proportionaliteit daarvan en het adequaat kunnen communiceren hierover.

  • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.

  • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Leer middelen

Werkbegeleiding vindt plaats door vaste supervisor en daarvan gescheiden mentoraat.

Themagebonden kennisonderwijs.

Kennisoverdracht

Het kennisonderwijs voor aios binnen het algemene deel van de opleiding is in samenwerking met de opleidingsinstellingen Radboudumc, Pro Persona, GGnet en Rijnstate op consortiumniveau geregeld waarbij wij aangesloten zijn bij de landelijke onderwijsmodules. Aanvullend lokaal cursorisch onderwijs: zie algemeen gedeelte.

Sollicitatie en contact

Else Bisseling, psychiater

024-3658050

e.bisseling@cwz.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/