Psychiatrie

Over de opleiding

Algemene Inleiding:

De afdeling psychiatrie van het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis heeft expertise in diagnostiek en behandeling van volwassenen met complexe problematiek door de combinatie van aanwezigheid van psychiatrische stoornissen en somatische comorbiditeit. Ons spectrum binnen de volwassenen psychiatrie omvat stemmingsstoornissen, POP, psychiatrische stoornissen tgv van somatische co-morbiditeit, en somatisch symptoomstoornissen.  Het werkterrein strekt zich uit van poliklinische werkzaamheden (algemene polikliniek, polikliniek bipolaire stoornissen, POP polikliniek, polikliniek psycho-oncologie / hoofdpijnpoli/ psycho-cardiologie), psychotherapeutische deeltijdbehandeling SOLK, klinische werkzaamheden (open MPU/PAAZ afdeling met BOPZ aantekening) tot consultatieve en liaisonpsychiatrie binnen het ziekenhuis. De aios zijn ingebed in multidisciplinaire teams bestaande uit psychiaters, neuropsychologen, klinisch psychologen, verpleegkundigen, vaktherapeuten en maatschappelijk werkers.

Het lokale onderwijs voor het aandachtsgebied volwassenen vindt op de woensdagmiddag plaats en ziet als volgt uit:

  • 1 x per maand probleemoplossende bespreking
  • 1 x per maand cursus ziekenhuispsychiatrie
  • 1 x per maand journalclub
  • 1x per maand intervisie/ complicatiebespreking 

Superviserende psychiaters

FTE

behandelcontext

Specifiek aandachtsgebied

Erwin Hartong

0.8

Polikliniek

Consultatieve dienst

Deeltijd

Bipolaire stoornissen

Psycho-neurologie / cardiologie

SOLK

Twan Belgers

0.8

Polikliniek

Consultatieve dienst

POP

M. Parkinson / CTX

BOPZ

Harm Jan Minkema

0.8

Polikliniek

Consultatieve dienst

Psychotherapie

POP

Bipolaire stoornissen

Sophie Bekmann

0.8

MPU/PAAZ

Deeltijd

Polikliniek

Psychmed

SOLK

 

Else Bisseling

0.8

MPU/PAAZ

Polikliniek

Psychmed

Psycho-oncologie

 

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/