Keuzestage Thoracale oncologie pleurale aandoeningen

Aanvang: 
20-07-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het RadboudUMCin Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Tijdens de keuzestage pleurale aandoeningen leert de AIOS:

1. de diagnostiek van  een pleurale aandoening, pneumothorax en pleuravocht systematisch uit te voeren, inclusief:

 • indicatie en uitvoering van een pleurapunctie al dan niet met echografie.
 • indicatie en zelfstandige uitvoering van een diagnostische thoracoscopie onder locale verdoving.
 • beoordeling van relevante radiologie, inclusief HRCT vande thorax

2. de therapeutische mogelijkheden van behandeling van pleuravocht en pneumothorax te kennen en te beheersen, inclusief:

 • het plaatsen van de verschillende typen thoraxdrain, inclusief de pleuracath en de seldinger-catheter.
 • behandelen van pleurale infectie en Empyeem.
 • indicatie en uitvoering van (ambulante) pleuradrainage, inclusief Heimlich Valve, drainage-systeem onder vacuum, en e-drain (Thopaz).
 • indicatie en uitvoering van een therapeutische thoracoscopie met (talk)-pleurodese.
 • indicatie en uitvoering van een permanente pleurale verblijfscatheter (getunnelde pleurale catheter).

Na deze stage is de AIOS in staat zelfstandig een thoracoscopie uit te voeren, zowel onder locale verdoving als onder algehele narcose.

De stagebegeleider is dr. J.P. Janssen

Hoe ga ik leren?

De AIOS ziet  (onder supervisie) de patienten die worden opgenomen met pleuravocht, empyeem, en pneumothorax. Ook de patienten die met een pleurale aandoening worden gezien in de consulten vallen onder zijn aandacht.  

De AIOS past (onder supervisie) de diagnostische en therapeutische technieken toe die relevant zijn bij patienten met de verschillende pleurale aandoeningen:

 1. thoracale echografie
 2. pleura-punctie, al dan niet echografisch
 3. pleuradrainage met behulp van de verschillende daartoe ter beschikking staande systemen
 4. tijdelijke drainage met safety system
 5. thoracoscopie onder locale verdoving op het behandelcentrum
 6. thoracoscopie onder narcose op de OK
 7. verschillende pleurodese-technieken, al dan niet tijdens thoracoscopie, al dan niet onder narcose of met epiduraalcatheter
 8. plaatsing getunnelde verblijfscatheter

Show-and-tell

De diagnostiek en behandeling van de pleurale aandoeningen is in de nederlandse opleiding tot longarts niet ruim bedeeld. De thoracoscopie is geen standaard onderdeel meer van de basisopleiding. Pleurale aandoeningen vormen echter een belangrijk onderdeel in de dagelijkse praktijk van de longarts, zowel de pneumothorax als ook pleuravocht bij infecties, maligniteit en diverse andere (long)aandoeningen. Aanstaande longartsen leren tijdens deze stage zelfstandig een thoracoscopie uit te voeren, zodat de AIOS na deze stage in staat is het volledige spectrum van diagnostiek en therapie van pleurale aandoeningen in eigen beheer te hebben.

De longafdeling van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis heeft op het gebied van de pleurale aandoeningen een internationale reputatie, met geregeld bezoekende longartsen uit het buitenland.

Dr. Julius Janssen deed de live thoracoscopie tijdens het congres van de European Respiratory society in Amsterdam in 2015: http://www.ers-education.org/events/international-congress/amsterdam-2015.aspx?idParent=144772. Daarnaast heeft hij veel over thoracoscopie en pleurale aandoeningen gepubliceerd, o.a. het hoofdstuk 'Thoracoscopy' in Murray and Nadel's Textbook of Respiratory Medicine.

Sollicitatie en contact

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Dr.  J.P. Janssen, opleider longziekten CWZ a.i., j.janssen@cwz.nl, tel 024-3658728, secretariaat 024-3658755 

Info over het CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/patient/specialismen/longziekten

Info over het Radboudumc is te vinden op www.radboudumc.nl en www.radboudumc.nl/afdelingen/longziekten

Info over het Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en www.rijnstate.nl/web/longgeneeskunde-1.html

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/