Differentiatiestage Endo-urologie CWZ

Duur: 
3 maanden
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • De AIOS neemt in de volle breedte kennis van de diagnostiek en behandeling omtrent stenen.

 • De AIOS zal een eigen spreekuur krijgen waarin zo veel mogelijk de nadruk zal worden gelegd op patiënten met nier/ureterstenen. Hij zal deze groep patiënten zelfstandig beoordelen en een behandelplan opstellen. Waar nodig en wenselijk zal hij feedback/sturing krijgen.

 • De AIOS zal deelnemen aan alle ingrepen aangaande stenen (ESWL, semirigide en flexibele URS, PNL, ECIRS en laparoscopie) en zo nodig deze (onder supervisie) zelfstandig uitvoeren. In het CWZ plaatst de urologie de NSK en prikken wij ook zelf de nier aan voor een PNL. 

 • De AIOS mag zich bekwamen in het instellen en toepassen van de Holmium-laser tijdens deze ingrepen.

 • De AIOS zal participeren in overleg met de Nefrologen ten aanzien van metafylaxe. Zo zal hij/zij zich ook bekwamen in de analyse van stenen, urine en bloed om zo adequate leefstijladviezen te geven en zo nodig medicamenteuze therapie te starten.

 • De AIOS zal zich ook gaan bekwamen in de endo-urologische behandeling van tumoren van de hogere urinewegen (UTUC).

 • De AIOS krijgt de ruimte om bij een langere stage (min 6 maanden) ook deel te nemen aan buitenlandse congressen ten aanzien van de endo-urologie.

 • Ingrepen aantallen binnen ons centrum: URS 250/j, PNL 40-50/j, ESWL 20/j, TURT 100/j, TURP (bipolair) 80/j, NSK 50/j, JJ 70/J

Hoe ga ik leren?

 • In een veilig en open opleidingsklimaat krijg de AIOS de ruimte om kennis te nemen van en actief te participeren in alle aspecten van de endo-urologie in een topklinische setting.

 • De AIOS zal werken onder supervisie van 3 urologen die zich allen hebben toegespitst op de behandeling van de stenen.

 • De afdeling Urologie beschikt over 4 volledige dagen OK voor algemene urologie en steenbehandelingen. Alle behandelingen vinden plaats met behulp van moderne apparatuur (bij high power laser, single-use URS).

 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt op prijs gesteld, waarbij de mogelijkheid gegeven kan worden om data te presenteren op een (inter)nationaal congres.

Samenwerkende instellingen

Rijnstate
Radboudumc

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie mag u contact opnemen met: Diederick Duijvesz, uroloog, d.duijvesz@cwz.nl of Jessica Steenbruggen, uroloog, je.steenbruggen@cwz.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/