Prostaatkanker

Over de opleiding

 

Wie zijn wij? 

De opleidingsgroep Urologie in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen bestaat uit zes urologen. Daarnaast zijn er onze afdeling vijf arts-assistenten (niet) in opleiding werkzaam, evenals een verpleegkundig specialist op het domein prostaatkanker. Drie van de in het CWZ werkzame urologen hebben prostaatkanker als specifiek aandachtsgebied, waaraan multidisciplinair wordt vormgegeven in samenwerking met de afdelingen Medische Oncologie, Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Pathologie van het CWZ en de afdelingen Urologie en Radiotherapie van het Radboudumc. 

Op het gebied van opleiding en wetenschap kent de afdeling Urologie van het CWZ een lange traditie van samenwerking met het Radboudumc. Het CWZ is onderdeel van Santeon en deelt samen met deze 7 topklinische ziekenhuizen de uitkomsten van prostaatkankerbehandelingen binnen het project 'Zorg voor Uitkomst'. Zie ook www.santeonvoorprostaatkanker.nl.

Over de opleiding

In het CWZ wordt de prostaatkankerzorg in de volle breedte beoefend en wij bieden dan ook alle mogelijkheden die noodzakelijk zijn om de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker volgens de laatste inzichten uit te voeren. Alle patienten worden besproken in een specifiek multidisciplinair overleg op het gebied van prostaatkanker. We beschikken over MR-TRUS fusie, beoefenen robot-geassisteerde chirurgie en maken gebruik van cryochirurgie voor de behandeling van recidief prostaatkanker na eerdere behandeling. De indicatiestelling en uitvoering van systemische therapie voor het castratie-resistent prostaatcarcinoom behoort in het CWZ tot het domein van de uroloog als hoofdbehandelaar, uiteraard in samenwerking met de medisch oncoloog.

Op de locatie CWZ is ook het gezamenlijke prostaatkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Radboudumc en CWZ gevestigd. In dit prostaatkankercentrum worden alle robot-geassisteerde radicale prostatectomieen van deze drie ziekenhuizen verricht door vier operateurs. Alle operateurs nemen deel aan een kort-cyclische verbetercyclus en is er een wekelijkse chirurgische bespreking waarbinnen de indicatiestelling en chirurgische strategie voor de radicale prostatectomie voor elke te opereren patient tegen het licht wordt gehouden. Zie ook www.cwz.nl/zorgpartner/samenwerken-in-de-regio/prostaatkankercentrum-cwz....

Kwaliteit

We kenmerken ons door een open opleidingsklimaat en stellen graag in samenspraak met de assistent die zich wil verdiepen in de prostaatkankerzorg een individueel plan op voor de invulling van een opleidingsbehoefte in het CWZ. Wetenschap is hier een expliciet onderdeel van en een presentatie/publicatie op een (inter)nationaal podium behoort dan ook bij de afsluiting van een opleidingsperiode in het CWZ. De afdeling Urologie van het CWZ is door de European Board of Urology (EBU) gecertificeerd als opleidingscentrum op het gebied van prostaatkanker.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/