Basisopleiding Psychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie klinische stage open opnameafdeling (PAAZ/MPU)

Aanvang: 
18-07-2018
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De PAAZ : open opname afdeling waar 24/7 opnames in het kader van crisisinterventie, (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek en behandeling op verzoek van eerste en tweede lijn.

MPU: open opname afdeling waar 24/7 opnames in het kader van (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek en behandeling op verzoek van eerste en tweede lijn.

Doelgroep:

Het betreft een breed scala aan patiënten vanaf 18 jaar en ouder, die – vrijwillig of gedwongen - voor opname verwezen worden door huisarts, crisisdienst, GGZ-instellingen, eigen polikliniek, psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Meestal stemmings-, psychotische-, cognitieve-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delieren en verslavingsproblematiek (alcohol / medicijnen). Comorbide somatische aandoeningen zijn veelvuldig aanwezig, meestal betreft dit longaandoeningen (pneumonie, exacerbatie COPD), diabetes, urineweginfecties, sepsis, ondervoeding, neurologische aandoeningen, maligniteiten, en onduidelijkheid over de onderliggende somatische aandoening. Het behandelteam bestaat uit de superviserende psychiaters, mede-a(n)ios, verpleegkundigen, vaktherapeuten, fysiotherapeuten, collega medisch specialisten, klinisch psychologen, maatschappelijk werkers.

Hoe ga ik leren?

  • Het functioneren als arts in opleiding tot psychiater op een klinische afdeling, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen;

  • Het maken van contact met patiënten, naasten en professionals in complexe situaties;

  • Doen van biopsychosociale diagnostiek en opzetten van de behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten. Onderdelen hiervan zijn gesprekken met patiënt, hetero-anamnese, éénvoudige gedragsneurologische bedsite tests, somatische onderzoeken, indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek en ook het verzamelen en interpreteren van verpleegkundige observaties.

  • Toepassen van (psycho-)farmacotherapie, gesprekstechnieken, systeeminterventies.

  • Administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.

  • Aansturen van het verpleegkundig team en collega medisch specialisten bij het diagnosticeren, verplegen en behandelen van deze complexe patiënten.

  • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Leer middelen

Werkbegeleiding vindt plaats door vaste supervisor en daarvan gescheiden mentoraat. Themagebonden kennisonderwijs.

Kennisoverdracht

Het kennisonderwijs voor aios binnen het algemene deel van de opleiding is in samenwerking met de opleidingsinstellingen Radboudumc, Pro Persona, GGnet en Rijnstate op consortiumniveau geregeld waarbij wij aangesloten zijn bij de landelijke onderwijsmodules. Aanvullend lokaal cursorisch onderwijs: zie algemeen gedeelte.

Sollicitatie en contact

Else Bisseling, psychiater

024-3658050

e.bisseling@cwz.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/