Differentiatiestage Algemeen Onderwijs in Bachelor/Master/Opleiding tot Neuroloog

Aanvang: 
02-06-2020
Duur: 
3 maanden
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Locatie

Amsterdam UMC, locatie AMC

Afdeling

Neurologie / Universiteit van Amsterdam

Opleider

dr V.J.J. Odekerken

Supervisoren

Dr. V.J.J. Odekerken en dr. M. Beudel

Duur

3-4 maanden, alleen mogelijk in periode januari tot en met maart (en evt. april)

Context

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de academische en groot-perifere ziekenhuizen. De afdeling neurologie van het Amsterdam UMC- locatie AMC draagt veel bij aan verschillende onderdelen van het onderwijs in de bachelor geneeskunde, master geneeskunde en de opleiding tot neuroloog.

Hierbij zijn, naast gedegen kennis van de algemene neurologie, een aantal andere eigenschappen nodig om in het hele spectrum aan neurologisch onderwijs te voorzien.

Tijdens deze stage zal je actief bijdrage aan onderwijsontwikkeling, uitvoering en evaluatie. Daarnaast wordt er dieper in gegaan op communicatieve, organisatorische en didactische vaardigheden die centraal staan in de implementatie van onderwijskundige programma’s.

 

Wat ga je leren?

Tijdens de stage leer je hoe:

 • Hoe het bachelor/masteronderwijs is georganiseerd
 • De basale onderwijskundige principes
 • Hoe (online) onderwijs ontwikkeld kan worden
 • Wat factoren zijn die kennis doen beklijven tijdens onderwijsmomenten
 • Hoe toetsen worden ontwikkeld en geëvalueerd
 • Hoe leerdoelen, voortgangsgesprekken en feedback bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling

 

 

 

Hoe ga ik leren?

Hoe ga je leren?

De volgende leerdoelen zijn binnen de drie programma’s opgesteld:

Bachelor geneeskunde

 • Je leert werken met moderne onderwijstools zoals Canvas, Youtube, Mentimeter en eventueel Videoscribe
 • Je kan online lesmateriaal ontwikkelingen/verbeteren
 • Je kent de theorie achter veelgebruikte onderwijskundige principes zoals flipped classroom onderwijs en blended learning
 • Je kan (zelfstandig) onderwijsmomenten verzorgen:
  • werkcolleges
  • kleinschalig probleemgestuurd onderwijs
  • hoorcolleges en patiëntcolleges (eventueel samen met senior docent)
 • Je begrijpt de eigenschappen van goed (en slechte) toetsvragen
 • Je kent feedback technieken en kan deze in gesprekken toepassen
 • Je kan toetsvragen ontwikkelen op kennis/begrip/toepassingsniveau in verschillende categorieën: multiple choice, open vragen, CIP vragen.
 • Je kan toetskwaliteit-analyses interpreteren
 • Je ben op de hoogte van de taken examencommissie en heb enkele casus van bezwaren besproken

Master geneeskunde (coschappen)

 • Je kan zelfstandig de volgende onderwijsonderdelen verzorgen:

                - bedside teaching

                - kleinschalig probleemgestuurd neurologisch onderwijs

Opleiding tot neuroloog

 • Je kan regionaal onderwijs een presentatie verzorgen (optioneel)
 • Je kent de verschillende taken die een opleider moet verzorgen en hebt inzicht in de organisatorische aspecten hiervan
 • Je organiseert een korte cursus/onderwijsmoment voor de AIOS (optioneel)

Cursussen tijdens onderwijsstage

Het wordt aanbevolen om (indien mogelijk) de stage te combineren met een basiskwalificatie onderwijs (BKO) traject. Dit dient gestart wordt voordat de onderwijsstage begint.

Los hiervan zijn er verscheidene cursussen te volgens via het Centre for Evidence Based Education (CEBE) en het Teach-the-Teacher (TtT) programma.

 

Thema’s

 

Alle NEURON2  thema’s kunnen aan bod komen, afhankelijk van welke onderwijsonderdelen doorlopen worden.

 

KBA’s

 

De thematische en procesmatige KBA’s zijn niet van toepassen op deze stage.

De volgende vakoverstijgende thema’s komen aan bod: medisch leiderschap, onderwijs, doelmatigheid, wetenschap

 

KPB’s, CAT’s en overige instrumenten

 

KPB’s, sequentiële onderwijsobservatie

Feedback en beoordeling

 

 • Startgesprek en vaststellen persoonlijke leerdoelen
 • Voortgangsgesprek maand 1
 • Voortgangsgesprek maand 2
 • Eindgesprek maand 3

 

 • Feedback aan de hand van ontwikkeld onderwijs en geobserveerde didactische vaardigheden
 • Feedback en rapport a.d.h.v. observaties en reflectie BKO verslag

 

 

 

Sollicitatie en contact

Aanmelden

 

Richt een korte motivatiebrief en CV aan:

Dr. V.J.J. Odekerken: opleider neurologie | neurologie coördinator bachelor/master

Amsterdam UMC, locatie AMC, kamer H2-228

Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam

v.j.odekerken@amsterdamumc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm