Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het multidisciplinaire Amphia Bekkenbodemcentrum is een aparte zorgkern in het Ziekenhuis. We werken met dedicated personeel op een aparte locatie, alleen voor bekkenbodemzorg.

Medisch Expert:
Urogynaecologie poliklinisch en operatief op het niveau dat een gynaecoloog met aandachtsgebied urogynaecologie nodig heeft om goed en veilig te kunnen starten in de niet-academische ziekenhuizen.

Polikliniek

 • Poli bekkenbodemcentrum gynaecologie: zelfstandig
 • Stagemogelijkheden 1 dagdeel per week.
  • Poli urologie bekkenbodemcentrum: leren cystoscopie, UDO, beleid bij overactieve blaas en pijnsyndroom.
  • Poli MDL: Aanvullend beleid bij obstructieve defecatie en fecale incontinentie
  • Pijnpoli: aanvullend beleid bij pijnsyndromen
  • Poli geriatrie: invloed van bekkenbodemproblemen bij de kwetsbare oudere
  • Radiologie: defecogram onderzoek en beoordelen
 • 1 dagdeel zwangerenpoli en poli gynaecologie per 1-2 weken om de algemene vaardigheden te behouden.

OK

 • Niveau 4 Tvt-o, ajust
 • Niveau 4 Voorwandplastiek, achterwandplastiek, portio-amputatie, sacrospinale fixatie
 • Niveau 3-4 cystoscopie
 • Niveau 3-4 Site specific operaties
 • Niveau 2-3 MESH chirurgie
 • Niveau 2 Sacrocolpopexie met de robot

Besprekingen

Voorzitten:

 • Gezamenlijke bespreking urologen/gynaecologen 2/maand
 • Gezamenlijke bespreking MDL/ gynaecologen 1/maand
 • Bekkenfysiotherapeuten 2/jaar

Dienst

 • Dienst doen als algemeen gynaecoloog met een gynaecoloog in huis achter de hand.

Cursus:

 • Urogynaecologie
 • Er is voorziening om 1 internationale cursus of congres (IUGA) te volgen.

Wetenschap

Er is ruimte om een item te schrijven over zorgevaluatie of een poster te presenteren op internationaal congres

Communicatie:
In de opleiding ligt de nadruk op communicatie met:

 • 1e lijn: huisarts, bekkenfysiotherapeut: zowel telefonisch als schriftelijke verslaglegging
 • Paramedisch personeel: doktersassistentes, verpleegkundigen
 • Co-assistenten en jongerejaars a(n)ios: feedback geven, supervisie geven
 • Medisch specialisten: vakgroep gyneacologie en overige vakgroepen
 • In het ziekenuis wordt regelmatig een workshop over geweldloos communiceren gehouden: hoe spreek ik mensen aan op onveilig of onvriendelijk gedrag.

Samenwerking:
Tijdens de stage wordt samengewerkt met doktersassistenten, verpleegkundigen, OK-personeel, bekkenfysiotherapeuten, diëtisten, MDLS- verpleegkundigen en  andere specialisten (urologie, anaesthesiologie, MDL-artsen, kinderartsen, dermatologen, radiologen etc.)

Dit wordt beoordeeld met een 360 graden beoordeling.

Leiderschap:
Persoonlijk en medisch leiderschap is een centraal thema in het Amphia. Om aios goed vertrouwd te maken met hun toekomstige taak als medisch specialist zijn een aantal cursus en stage met bijvoorbeeld de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van het medisch specialistisch bedrijf en de afdeling kwaliteit en veiligheid mogelijk.

Via KPB’s en 360 graden beoordeling ontvangt de aios feedback en leerdoelen.

Gezondheidsbevorderaar:
Preventie is een belangrijk item in de urogynaecologie.  Er is een actieve bemoeienis met het beleid rondom episiotomie en totaalruptuur op de verloskamers.

Er is een goede samenwerking met de 1e lijn: fysiotherapeuten, huisartsen en verloskundigen. De aios kan actief participeren in deze samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld door het houden van voordrachten of meewerken aan transmurale protocollen.

Scholar:
Het Amphia heeft een goed functionerende afdeling opleiding en wetenschap. Hier worden cursussen en workshops georganiseerd met uiteenlopende thema’s op het vlak van leiderschap, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Via het wetenschapsbureau is laagdrempelige en langdurige begeleiding in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van lokaal geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Hulp is mogelijk voor het schrijven van case-reports tot het opzetten van gerandomiseerd prospectief onderzoek.

Professional:
Het Amphia staat voor professionaliteit. Via cursus / workshops, maar ook de cultuur op de werkvloer krijgt de aios voldoende gelegenheid om zich hier in te toetsen en verbeteren.

Na deze stage is de persoonlijke en professionele ‘PDCA’ een way of life geworden.

 

 

Hoe ga ik leren?

De aios gaat leren door zelfstandig spreekuur te draaien met supervisie op afstand. De spreekuren worden voor- en nabesproken met een gynaecoloog met aandachtsgebied.
Daarnaast participeert de aios in het onderwijs voor co-assistenten en arts-assistenten.

Op OK zal toegewerkt worden naar een zelfstandig OK-programma.

 

Show-and-tell

Een indicatie van de verrichtingen in het Amphia:

 

OK

Aantal zorgactiviteiten

2013

2014

2015

 

NORMALE PROLAPS OPERATIE, VOOR- EN ACHTERWANDPLASTIEK. EEN EENVOUDIGE VOOR- EN ACHTERWANDPLASTIEK, A

-91

-85

-85

 

PROLAPS OPERATIE, VOOR- EN ACHTERWANDPLASTIEK EN PORTIOAMPUTATIE.

-23

-14

-18

 

PROLAPS OPERATIE, VOOR- EN ACHTERWANDPLASTIEK EN VAGINALE UTERUS EXTIRPATIE.

-1

-3

-2

 

VAGINALE RECONSTRUCTIEVE PROLAPSCHIRURGIE: VOOR- ÓF ACHTERWANDPLASTIEK MET ENKELVOUDIGE MESH (TENSIO

-23

-26

-9

 

INCONTINENTIE CHIRURGIE: MIDURETHRALE SLING (OA TVT, TOT), EXCLUSIEF VOOR- EN/OF ACHTERWANDPLASTIEK.

-63

-66

-68

 

VAGINALE SACROSPINALE FIXATIE, INCLUSIEF VOOR- EN/OF ACHTERWANDPLASTIEK.

-23

-24

-37

 

VAGINALE SACROSPINALE FIXATIE, EXCLUSIEF VOOR- EN/OF ACHTERWANDPLASTIEK.

-15

-11

-12

 

 Anders: exposure MESH, doornemen TVT-O, implantaat verwijdering

-5

-7

-6

Totaal

-252

-243

-237

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te noemen in het Amphia.

 

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:

J. van Bavel, gynaecoloog
jvanbavel@amphia.nl
076-5951464

Sollicitaties kunnen gericht worden aan:

Mevr. Dr. M.G.K. Dijksterhuis, gynaecoloog en opleider
mdijksterhuis@amphia.nl
076-5951498

 

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/