Differentiatiestage Benigne gynaecologie Algemene gynaecologie en/of minimaal invasieve chirurgie

Aanvang: 
15-04-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Medisch Expert:

Benigne gynaecologie poliklinisch en operatief op het niveau dat een gynaecoloog met aandachtsgebied benigne gynaecologie nodig heeft om goed en veilig te kunnen starten in de niet-academische ziekenhuizen.

Polikliniek

 • Benigne gynaecologie: zelfstandig en supervisie jongerejaars anios / gespecialiseerd verpleegkundige
 • Thema-poli’s: menstruatie-poli vulva-poli, kindergynaecologie

OK

 • Niveau 5 PBK diagnostische hysteroscopie (supervisie)
 • Niveau 4/5 PBK therapeutische hysteroscopie (o.a. Essure)
 • Niveau 4/5 therapeutische hysteroscopie (novasure, myoomresectie)
 • Niveau 4/5 level 1-2 laparoscopie
 • Niveau 4  level 3-4 laparoscopie (TLH)
 • Niveau 4 abdominale en vaginale hysterectomie

Besprekingen

 • OK-bespreking
 • Complicatie-bespreking

Cursus:

 • Vulvapathologie
 • Hysteroscopie
 • Complexe laparoscopie
 • SOLK / Somatoforme aandoeningen

Overig:

 • Instrumentenleer: Hilde Alenis
 • Bijwonen embolisatie uterus / bespreken MRI endometriose / uterus myomatosus met radiologen.

Communicatie:

In de opleiding ligt de nadruk op communicatie met:

 • 1e lijn: huisarts, fysiotherapeut: zowel telefonisch als schriftelijke verslaglegging
 • Paramedisch personeel: doktersassistentes, verpleegkundigen
 • Co-assistenten en jongerejaars a(n)ios: feedback geven, supervisie geven
 • Medisch specialisten: vakgroep gyneacologie en overige vakgroepen
 • In het ziekenhuis wordt regelmatig een workshop over geweldloos communiceren gehouden: hoe spreek ik mensen aan op onveilig of onvriendelijk gedrag.

Samenwerking:

Tijdens de stage wordt samengewerkt met doktersassistenten, verpleegkundigen, OK-personeel, andere specialisten (anesthesiologie, MDL-artsen, kinderartsen, dermatologen, radiologen etc.)

Dit wordt beoordeeld met een 360 graden beoordeling.

Leiderschap:

Persoonlijk en medisch leiderschap is een centraal thema in het Amphia. Om aios goed vertrouwd te maken met hun toekomstige taak als medisch specialist zijn een aantal cursus en stage met bijvoorbeeld de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van het medisch specialistisch bedrijf en de afdeling kwaliteit en veiligheid mogelijk.

Via KPB’s en 360 graden beoordeling ontvangt de aios feedback en leerdoelen.

Gezondheidsbevorderaar:

Er is een goede samenwerking met de 1e lijn: fysiotherapeuten, huisartsen en verloskundigen. De aios kan actief participeren in deze samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld door het houden van voordrachten of meewerken aan transmurale protocollen.

Scholar:

Het Amphia heeft een goed functionerende afdeling opleiding en wetenschap. Hier worden cursussen en workshops georganiseerd met uiteenlopende thema’s op het vlak van leiderschap, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Via het wetenschapsbureau is laagdrempelige en langdurige begeleiding in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van lokaal geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Hulp is mogelijk voor het schrijven van case-reports tot het opzetten van gerandomiseerd prospectief onderzoek.

Professional:

Het Amphia staat voor professionaliteit. Via cursus / workshops, maar ook de cultuur op de werkvloer krijgt de aios voldoende gelegenheid om zich hier in te toetsen en verbeteren.

Na deze stage is de persoonlijke en professionele ‘PDCA’ een way of life geworden.

 

Hoe ga ik leren?

De aios gaat leren door zelfstandig spreekuur te draaien met supervisie op afstand. De spreekuren worden voor en nabesproken met een gynaecoloog met aandachtsgebied benigne gynaecologie.
Daarnaast participeert de aios in het onderwijs voor co-assistenten en arts-assistenten.

Op OK zal toegewerkt worden naar een zelfstandig OK-programma.

Na een inwerkperiode zal de differentiatie aios participeren in het gynaecologen dienstenrooster. Op deze manier wordt zowel de continuïteit van de opleiding als de patiëntenzorg gewaarborgd.

 

Show-and-tell

Een indicatie van de verrichtingen in het Amphia:

Laparoscopie

 

2012

2013

2014

2015

lap diagn (+TT/IUD verw)

201

134

118

124

adhesiolyse

1

17

0

0

totaal ingrepen aan adnexa

138

112

77

75

EUG

47

39

27

48

lap sterilisatie

71

56

54

72

(Essure sterilisatie)

 

65

85

57

TLH

54

34

55

55

Robot geassisteerde TLH

23

31

23

19

Totaal TLH

77

65

78

74

Totaal scopische ingrepen

535

423

354

393

Hysterectomie

 

2012

2013

2014

2015

AUE

62(33%)

83(45%)

51 (31%)

50 (33%)

VUE

51(27%)

38(20%)

34(21%)

31 (20%)

TLH

54(28%)

34(18%)

55(34%)

55 (35%)

RALH

23(12%)

31(17%)

23 (14%)

19 (12%)

Totaal scopisch

77(40%)

65 (35%)

78 (48%)

74(48%)

Totaal ut extirp

190

186

163

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te noemen in het Amphia.

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Reinier de Graaf Groep

Sollicitatie en contact

Inlichtingen:
Mevr A. Jeurgens, gynaecoloog
Jjeurgens@amphia.nl
076-5951487

Dr D. van Hamont, gynaecoloog
Dvanhamont@amphia.nl
076-5951494

Sollicitaties kunnen gericht worden aan:
Mevr. Dr. M.G.K. Dijksterhuis, gynaecoloog en opleider
mdijksterhuis@amphia.nl
076-5951498

 

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/