Keuzestage Klinische farmacie Klinische Farmacologie

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:

Tijdens de stage zal de AIOS uitgedaagd worden veel tijd door te brengen in de kliniek door mee te lopen met de artsen (zowel klinisch als poliklinisch). In overleg met de kandidaat kan een accent worden gelegd op bepaalde specialismen. Tevens zal een bijdrage worden gevraagd aan de farmacotherapeutische nascholing van zowel artsen als apothekers d.m.v. referaten of regulier onderwijs. Naast de inhoudelijke kant zal ook aan het didactische aspect aandacht worden gegeven. De AIOS kan kiezen voor een 100 % patiënt gebonden stage of een 50 % patiënt gebonden stage in combinatie met 50 % research. Het research programma kan een eigen project of een aansluiting bij lopende (promotie) projecten inhouden. Indien wordt gekozen voor 50% research zal getracht worden het project zo te begrenzen dat een publicatie op het onderwerp tot de mogelijkheden behoort. Indien de opleiding tot klinisch farmacoloog (nu 1 jaar fulltime) beperkt gaat worden zal de mogelijkheid bestaan deze in het Zuyderland gedurende deze periode te volgen.

Werkzaamheden stage:
De AIOS zal na een korte introductie in de apotheek (basisprocessen) een programma voorgeschoteld krijgen waarbij wordt deelgenomen (passief en actief) aan diverse scholingsmomenten, visites, grote visites, MDO’s, FTO’s, medicatiereviews en diverse patiëntenbesprekingen in alle vormen. Tevens zal worden deelgenomen aan de METC besprekingen, waarbij "zelfstandig" ook dossiers worden beoordeeld. De AIOS zal inzicht krijgen in de lopende onderzoekslijnen en bij de geplande onderzoeksbesprekingen aanwezig kunnen zijn. De AIOS krijgt daarnaast de gelegenheid om gedurende 2 weken kennis te nemen van de "Clinical Pharmacy" in de vorm van een stage in Ierland. Tot slot zal getracht worden de AIOS onderdeel te laten zijn van een farmacokinetische studie, waaronder het bepalen van bloedmonsters. De AIOS wordt ook betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe clinical rules t.b.v. ziekenhuispopulatie, verpleeghuizen en instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De AIOS zal NIET worden ingepland voor reguliere dagdiensten met uitzondering van het afhandelen van clinical rules.

Gevraagde competenties:

  • Affiniteit met onderzoek
  • Enthousiast
  • Farmacotherapeutisch geïnteresseerd
  • Communicatief vaardig

Show-and-tell

Evt. eerdere ervaringen:
Momenteel wordt deze etalagestage voor het eerst aangeboden. Het Zuyderland heeft ervaring met de opleiding tot klinisch farmacoloog vanaf 1997 en heeft een uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van klinisch farmacologisch onderzoek sinds de jaren ‘70. Kandidaten die recent de opleiding tot klinisch farmacoloog hebben afgerond zijn Dennis Wong en Brigit van Oijen.

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:
De opleidingsgroep Zuyderland bestaat uit 14 geregisteerde collegae, waarvan er 6 zijn gepromoveerd (en 1 bezig) en 4 klinisch farmacoloog (en 2 in opleiding). De opleidingscultuur wordt als laagdrempelig en enerverend ervaren. De samenwerking binnen de apotheek, maar ook in de kliniek met diverse specialismen is intensief. Collegae in opleiding worden gestimuleerd tot het uitvoeren van klinisch farmacologisch onderzoek dat in de praktijk vaak leidt tot een promotie traject. Naast de opleiding tot ziekenhuisapotheker heeft het ziekenhuis ook de bevoegdheid voor de opleiding klinische farmacologie (CF2). De bevoegdheid voor CF3 zal worden aangevraagd.

Sollicitatie en contact

Stage Begeleider: Hugo van der Kuy/ Dennis Wong
Contactgegevens voor meer informatie:
Email: h.vanderkuy@orbisconcern.nl
Telefoon: 06-22789084

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/