Differentiatiestage Cognitieve stoornissen Neurodegeneratieve aandoeningen

Aanvang: 
01-01-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt de AIOS alle kansen om binnen Zuyderland meer diepgaande ervaring op te doen met cognitieve stoornissen, ouderenneurologie en neuropsychiatrie. Er zijn duidelijke raakvlakken met de verdiepingsstage bewegingsstoornissen en ziekte van Parkinson. Het zwaartepunt van de stage ligt bij de diagnostiek van cognitieve stoornissen. Daarnaast krijgt de AIOS meer inzicht in aandoeningen die zich bevinden op het grensvlak tussen de neurologie en de psychiatrie. Ook verwerft de AIOS vaardigheid in het herkennen van kwetsbare ouderen en hun specifieke problemen, waaronder klinisch handelen bij multimorbiditeit. De AIOS leert verder samenwerken met andere disciplines (geriatrie, psychiatrie, klinische psychologie specialisten ouderengeneeskunde). Bij deze stage wordt actief samengewerkt met de opleiders van de afdelingen psychiatrie en geriatrie. De AIOS leert de verworven kennis te delen met de vakgroep (staf, AIOS, coassistenten en semiartsen). Supervisie van spreekuren cognitieve stoornissen vindt 1-op-1 plaats door hierin gespecialiseerde stafleden neurologie. Vooraf aan de stage vindt een introductie gesprek plaats met de stagebegeleider waarbij een plan op maat wordt gemaakt aan de hand van onderstaande stagebeschrijving voor de betreffende AIOS wat deze zal verwerken in het IOP.

Leerdoelen:

- Vergroten van inzicht met betrekking tot de (multidisciplinaire) diagnostiek en behandeling van diverse neurodegeneratieve aandoeningen die primair cognitieve stoornissen en dementie veroorzaken.

- Herkennen en benoemen vormen van soorten cognitieve stoornissen.

- Zelfstandig verrichten van een klinisch multidimensioneel cognitief onderzoek.

- Herkennen van kwetsbare ouderen.

- Adequaat handelen bij ouderen met multimorbiditeit.

- Multidisciplinair werken met geriaters, klinisch psychologen en psychiaters.

- Mogelijkheden, onmogelijkheden en interpretatie van hulponderzoek (NPO, MRI, DAT, SPECT, PET, liquor).

- Medicamenteus beleid bij diverse cognitieve aandoeningen.

Hoe ga ik leren?

Opleidingsactiviteiten:

- Werkplek leren (spreekuur, consulten, MDO).

- Bespreken van patiënten met de supervisoren en medewerkers van andere disciplines on the job.

- E learning Kwetsbare Ouderen

- Deelname congressen: Dementie Update VUMC (jaarlijks in maart), Nederlands Geheugenpoli Netwerk (jaarlijks in december)

- Werkbezoek VU MC of MUMC

- Zelfstudie: Haaxma: ‘Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen’, Barkhof, Fox & Scheltens: neuroimaging in dementia, Landelijke richtlijn: dementie, Biemond cursussen, sleutelartikelen aan de patiënten die gezien zijn

 

Inhoud

- Multidisciplinaire geheugenpolikliniek (locatie Heerlen): poliklinisch spreekuur 2x/week, MDO samen met afdelingen Geriatrie en Medische Psychologie

- Monodisciplinair poliklinisch spreekuur neurologie voor patiënten met cognitieve stoornissen.

- Poliklinisch spreekuur cognitieve neurologie en Parkinson (Heerlen / Sittard): zelfstandig spreekuur onder supervisie, samen met verpleegkundig specialist.

- Neurologische consulten op Semi-acute unit Geriatrie (Heerlen) en Medisch Psychiatrische unit (Heerlen

- Deelname aan de valpolikliniek geriatrie (locaties Heerlen en Sittard).

- Bijwonen klinische consulten geriatrie / screening kwetsbaarheid (Heerlen).

- Neurologische consulten op afdeling Psychiatrie en Geriatrie, eventueel bezoek op locatie extramuraal (locatie Sittard).

- Neurologische consulten extramurale GGZ (Mondriaan Zorggroep / Heerlen).

Show-and-tell

Grote perifere A opleidingskliniek met twee hoofdlokaties
Flexibele invulling op basis van persoonlijke voorkeuren
Multidisciplinaire opzet met raakvlakken Geriatrie en Psychiatrie

Sollicitatie en contact

Informatie en aanmelden bij dr. E.I. Hoff, dr. P. van Domburg of dr. G Tissingh (neurologen), via mevrouw T. Saljoki of M. Bus, vakgroepcoördinatoren, t.saljoki@zuyderland.nl, m.bus@zuyerland.nl.

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland is een groot STZ-ziekenhuis in het zuiden van het land, dat is ontstaan uit het vroegere Atrium uit Heerlen en het Orbis uit Sittard. Samen staan wij garant voor uitstekende zorg in het Zuiden des lands. Het belang van zowel onderzoek als onderwijs wordt onderschreven in de missie van het ziekenhuis en blijkt naast de ondersteuning die het ziekenhuis biedt d.m.v. het leerhuis, uit het gegeven dat het ziekenhuis meer dan 25 (vervolg) opleidingen voor medisch specialisten in huis heeft. Het Zuyderland is een ziekenhuis met twee locaties (Heerlen en Sittard).

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Zuyderland Medisch Centrum
Dr. H. van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard – Geleen

website: http://www.zuyderland.nl/