Differentiatiestage Supervisie Supervisie Couveuse-/Kraamafdeling

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De couveuseafdeling heeft 16 bedden en geeft een hoog niveau zorg:
- primaire high-care (vanaf 32 weken, 1200 gram)
- Infant flow
- TPV.
Er wordt gewerkt aan volledige integratie van moeder- en kindzorg op de langere termijn. Op de korte termijn wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk verplaatste zorg op de kraamafdeling.
Verantwoordelijk kinderarts voor deze stage is Gert van Enk. De afdeling wordt bij tourbeurt voor een periode van 6-12 maanden gesuperviseerd door steeds twee kinderartsen. Deze twee kinderartsen waarborgen de continuïteit van zorg. In de supervisiestage wordt de rol van één van deze kinderartsen overgenomen door de betreffende AIOS.

In het kader van deze supervisiestage zijn de taken van de AIOS:

  • zelfstandige beleidsvoering over de couveuse-/kraamafdeling 2-3 dagen per week, waarbij op de achtergrond supervisie door staflid/mede-supervisor.
  • contacten en afstemming met afdeling verloskunde
  • superviseren en onderwijzen van arts-assistenten en co-assistenten
  • op een onderdeel van het werk een verbetertraject uitvoeren (ontwikkelen managementvaardigheden).
  • een PICO maken over een neonatologisch onderwerp uitmondend in een (verbetering van een) richtlijn.
  • indien gewenst participatie in het couveuse-nazorg spreekuur (multidisciplinair spreekuur van kinderarts, jeugdarts, kinderfysiotherapeute en verpleegkundige).

De stage biedt de mogelijkheid om verdere neonatologische vaardigheden in de algemene praktijk op te doen cq op te frissen en geeft de AIOS de gelegenheid zich voor te bereiden op zelfstandige verantwoordelijkheid voor een couveuse-afdeling in een algemeen ziekenhuis. Nadrukkelijk wordt de gelegenheid geboden neonatologische vaardigheden (intubatie, centraal veneuze lijnen) in voorkomende gevallen zelfstandig uit te voeren.

Deze stage kan gecombineerd  met één van de andere stage-modules die we aanbieden (Diabeteszorg, Plas- en incontinentieproblematiek, Leer- en gedragsstoornissen, Supervisiestage Kinder- en Jongerenafdeling)

Wij leiden op in het cluster Utrecht/WKZ. In deze opleidingssamenwerking verzorgen wij voor 2-3 AIOS de stage algemene pediatrie, duur 18 maanden, veelal in het begin van de opleiding. De opleiding wordt door alle kinderartsen enthousiast gedragen. Gert van Enk is de formele opleider (mn organisatorische zaken), Wim Avis plaatsvervangend opleider (vooral onderwijs als aandachtsgebied). Voor het wetenschappelijk deel van de opleiding is Arieke Janse aanspreekpunt, als kinderarts-epidemioloog begeleidt zij wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep. Ziekenhuis Gelderse Vallei, en onze vakgroep heeft daar een voortrekkersrol in, ontwikkelt zich zowel wetenschappelijk als op zorggebied samen met de WUR (Wageningen Universiteit en Research) tot een ziekenhuis wat leidend wil zijn op voedingsgebied.

Sollicitatie en contact

De aanvangmogelijkheden van de stage zijn in overleg, er zijn 2 plekken.
De kandidaat zit in het vijfde jaar van de opleiding kindergeneeskunde.

Neem eerst informeel contact op met Gert van Enk, opleider, 0318-435562,
of één van de voor deze module verantwoordelijke kinderartsen.
Contactgegevens secretariaat: 0318-435092.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

tel.: 0318 434343
website: http://www.geldersevallei.nl/106/opleidingen-ziekenhuis-gelderse-vallei