Differentiatiestage Supervisie Supervisie Algemene Kindergeneeskunde

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Verdiepingsstage

De kinder- en jongerenafdeling heeft 16 boxen en 10 zaalbedden. De afdeling wordt bij tourbeurt voor een periode van 6-12 maanden gesuperviseerd door steeds twee kinderartsen. Deze twee kinderartsen waarborgen de continuïteit van zorg. In de supervisie-stage wordt de rol van één van deze kinderartsen overgenomen door de betreffende AIOS.

In het kader van deze supervisiestage zijn de taken van de AIOS:

  • zelfstandige beleidsvoering over de kinderafdeling 2-3 dagen per week, waarbij op de achtergrond supervisie door staflid/mede-supervisor.
  • superviseren en onderwijzen van arts-assistenten en co-assistenten
  • op een onderdeel van het werk een verbetertraject uitvoeren (ontwikkelen managementvaardigheden).
  • een PICO maken over een algemeen kindergeneeskundig  onderwerp uitmondend in een (verbetering van een) richtlijn.
  • supervisie van ‘spoed’spreekuur .
  • zelfstandig poliklinisch spreekuur (1 dagdeel/week)

De stage biedt de mogelijkheid om verdere vaardigheden in de algemene praktijk op te doen cq op te frissen en geeft de AIOS de gelegenheid zich voor te bereiden op zelfstandige verantwoordelijkheid voor een kinderafdeling in een algemeen ziekenhuis. Deze stage kan gecombineerd worden met één van de andere stage-modules die we aanbieden (Diabeteszorg, Plas- en incontinentieproblematiek, Leer- en gedragsstoornissen, Supervisiestage Couveuse- en Kraamafdeling).

Wij leiden op in het cluster Utrecht/WKZ. In deze opleidingssamenwerking verzorgen wij voor 2-3 AIOS de stage algemene pediatrie, duur 18 maanden, veelal in het begin van de opleiding. De opleiding wordt door alle kinderartsen enthousiast gedragen. Gert van Enk is de formele opleider (met name organisatorische zaken), Wim Avis is plaatsvervangend opleider (vooral onderwijs als aandachtsgebied). Voor het wetenschappelijk deel van de opleiding is Arieke Janse aanspreekpunt; als kinderarts-epidemioloog begeleidt zij wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep. Ziekenhuis Gelderse Vallei, en onze vakgroep heeft daar een voortrekkersrol in, ontwikkelt zich zowel wetenschappelijk als op zorggebied samen met de WUR (Wageningen Universiteit en Research) tot een ziekenhuis wat leidend wil zijn op voedingsgebied.

Sollicitatie en contact

De aanvangmogelijkheden van de stage zijn in overleg. Er zijn twee plekken.
De kandidaat zit in het vijfde jaar van de opleiding kindergeneeskunde.

Bij interesse:
neem eerst informeel contact op met Gert van Enk, opleider, 0318-435562.
Contactgegevens secretariaat: 0318-435092.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

tel.: 0318 434343
website: http://www.geldersevallei.nl/106/opleidingen-ziekenhuis-gelderse-vallei