Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Endoscopie / Minimaal invasieve Chirurgie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei is een opleidingsziekenhuis en kenmerkt zich door een prettig leerklimaat. De maatschap Gynaecologie participeert vol enthousiasme in de opleiding tot gynaecoloog binnen cluster Nijmegen. Er zijn vijf gynaecologen die zich bezig houden met de endoscopie.

Tijdens de stage Endoscopie gynaecologie krijgt de AIOS de mogelijkheid om uitgebreid kennis te maken met zowel diagnostische als therapeutische procedures. De AIOS wordt uitgenodigd om zelf mee invulling te geven aan het programma.

Poliklinische sessies van zowel diagnostische als therapeutische hysteroscopieën vinden gemiddeld drie keer per week plaats op de dagbehandeling. De transcervicale resecties worden op OK sessies onder narcose verricht (in 2013 ruim 100 keer). In 2013 werden er zo'n 100 endometriumablaties (Novasure) verricht. Daarnaast worden er jaarlijks zo'n 50 hysteroscopische sterilisaties verricht (Essure).

Naast de level I en II laparoscopische ingrepen krijgt de AIOS tijdens de differentiatieperiode de gelegenheid om zich de level III laparoscopieën eigen te maken. In 2013 werden ongeveer 40 laparoscopische hysterectomieën (TLH/LAVH/LASH) verricht.  
In overleg met de AIOS kan tijd worden ingeroosterd voor wetenschappelijk onderzoek met als doel een publicatie op endoscopisch gebied. 

Het ZGV heeft een werkgroep endoscopie waarin chirurgen, urologen en gynaecologen participeren. Het ZGV heeft de beschikking over meerdere laparoscopische oefenboxen waaronder de Simendo oefenbox. De opleidingsgroep
De Maatschap Gynaecologen Gelderse Vallei bestaat uit 11 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Het vakgebied wordt in de volle breedte uitgeoefend, verdeeld naar aandachtsgebieden en subspecialismen. De Maatschap participeert in de opleiding van coassistenten en AIOS binnen het cluster Nijmegen, en tropenartsen.

De Maatschap:
Mw. L.R. Bartelink, gynaecologische oncologie, coassistentenopleider
Mw. dr. E.H. Hopman, urogynaecologie
Mw. dr. M.M. IJland, urogynaecologie
Mw. N. Janssen-Jansen, urogynaecologie
C.W.D.A. Klapwijk, VPG, endoscopische gynaecologie
Mw. R. Laan, perinatologie
dr. R.A.K. Samlal, gynaecologische oncologie
dr. E. Scheenjes, VPG, plaatsvervangend opleider
Mw. M.C. Spaargaren, perinatologie
P. van de Weg, endoscopische gynaecologie
dr. M.J.N. Weinans, perinatologie, endoscopische gynaecologie, opleider

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot gynaecoloog in het Ziekenhuis Gelderse Vallei. De opleiding tot gynaecoloog wordt verzorgd binnen het cluster Nijmegen. 
De opleiding wordt verzorgd conform de normen en eisen van de RGS en het Concilium Gynaecologicum van de NVOG.

Sollicitatie en contact

Als u meer informatie wenst over deze stage, of indien u een afspraak wilt maken voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met:
Dr. M.J.N. Weinans, gynaecoloog en opleider
Ziekenhuis Gelderse Vallei
tel. 0318 - 435174
e-mail: weinansm@zgv.nl

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

tel.: 0318 434343
website: http://www.geldersevallei.nl/106/opleidingen-ziekenhuis-gelderse-vallei