Differentiatiestage Kurkdroogpoli: Plas-en incontinentieproblematiek

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Verantwoordelijke kinderarts(-nefrologe) is Marja Koppejan. Ondersteuning: 2 kinder-incontinentie-verpleegkundigen. Spreekuren/dagbehandeling: 1 dag per week (vrijdag).

Doelen van de stage:
- Incontinentie- en plasproblemen leren herkennen/diagnosticeren.
- Kennis ontwikkelen van de aanvullende diagnostiek en de juiste vervolgtrajecten kiezen voor deze problemen.
- Vaardigheden ontwikkelen in het multidisciplinair overleg
- Kennis ontwikkelen van de begeleidingsmogelijkheden van deze problemen in de algemene praktijk
- Kennis ontwikkelen van medicamenteuze behandeling van deze problemen in de algemene praktijk
- Kennis ontwikkelen over de organisatorische opzet van een dergelijk multidisciplinair spreekuur
Inhoud van het spreekuur/dagbehandeling:
- analyseren van de aard van de problemen (anamnese, lichamelijk onderzoek)
- aanvullend onderzoek plannen en interpreteren
- nabespreking gehele team met plannen van vervolgtraject
- eventueel overleg kinderurologie
- administratieve afhandeling

U krijgt de gelegenheid zelfstandig in het behandelteam te functioneren op het niveau van kinderarts. Deze stage dient gecombineerd te worden met ook door ons aangeboden supervisie stage kinderafdeling of couveuse-afdeling.  Daarnaast kan deze stage gecombineerd worden met één van de andere stage-modules die we aanbieden (Diabeteszorg, Leer- en gedragsstoornissen)

Wij leiden op in het cluster Utrecht/WKZ. In deze opleidingssamenwerking verzorgen wij voor 2-3 AIOS de stage algemene pediatrie, duur 18 maanden, veelal in het begin van de opleiding. De opleiding wordt door alle kinderartsen enthousiast gedragen. Gert van Enk is de formele opleider (met name organisatorische zaken), Wim Avis plaatsvervangend opleider (vooral onderwijs als aandachtsgebied). Voor het wetenschappelijk deel van de opleiding is Arieke Janse aanspreekpunt, als kinderarts-epidemioloog begeleidt zij wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep. Ziekenhuis Gelderse Vallei, en onze vakgroep heeft daar een voortrekkersrol in, ontwikkelt zich zowel wetenschappelijk als op zorggebied samen met de WUR (Wageningen Universiteit en Research) tot een ziekenhuis wat leidend wil zijn op voedingsgebied.

Sollicitatie en contact

De aanvangmogelijkheden van de stage gaan in overleg, het aantal plekken is 2.
De AIOS zit in jaar 5 van de opleiding kindergeneeskunde.

Neem eerst informeel contact op met Gert van Enk, opleider, 0318-435562,
of één van de voor deze module verantwoordelijke kinderartsen.
Contactgegevens secretariaat: 0318-435092.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

tel.: 0318 434343
website: http://www.geldersevallei.nl/106/opleidingen-ziekenhuis-gelderse-vallei