Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie/ oncologie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De oncologische chirurgie wordt in de volle breedte uitgeoefend. Speerpunten zijn:
- Dagelijks toegankelijke multidisciplinaire mamma poli
- Uitgebeid aanbod colorectale chirurgie met speerpunt minimaal invasieve technieken zoals laparoscopie, single incision laparoscopie en NOTES.
- Verwijs centrum voor lever chirurgie.
- Long chirurgie en Oesophagus chirurgie in regionaal samenwerkingsverband.

Verder:
Mamma: er is een dagelijkse mamma poli, waar gemiddeld 5 nieuwe patiënten per dag gezien worden. Jaarlijks worden 200 nieuwe patiënten met mamma carcinoom geopereerd. Het betreft een multidisciplinaire poli in samenwerking met gespecialiseerde mammacare verpleegkundige, oncologen en plastisch chirurgen. Er zijn 4 mamma chirurgen aanwezig. Wekelijks is er een postoperatief multidisciplinair overleg. Er is een goede samenwerking met de plastisch chirurgen en mogelijkheid tot primaire reconstructie.
Colorectale chirurgie
Er worden rond de 200 colorectale resecties verricht per jaar waaronder 50 resecties voor rectum carcinoom. In principe wordt alle chirurgie laparoscopisch gedaan. Er is een goed geregeld zorgpad colorectale tumoren waar gespecialiseerde coloncare verpleeegkundige werkzaam zijn. Het zgv ziekenhuis heeft een zeer actieve MDL groep waarmee een goede samenwerking bestaat. Als eerste ziekenhuis in Nederland worden colorectale ingrepen verricht met de Single incision laparoscopie.
Cholecystectomie
Er worden per jaar rond de 400 cholecystectomieen verricht. Een deel daarvan wordt verricht met de SILS techniek tevens worden transvaginale cholecystectomieen verricht. 
Leverchirurgie
Binnen de regio is een samenwerkingsverband wat betreft de laagvolume chirurgie. Op dit moment wordt zo wel de oesophagus als de leverchirurgie verricht in het ZGV ziekenhuis. Er worden rond de 25 lever resecties per jaar verricht de verwachting is dat dit aantal toeneemt. Alle patiënten worden multidisciplinair besproken. Er worden rond de 20 oesophagus resecties verricht. Of deze in de toekomst ook in het ZGV zullen plaats vinden is nog niet duidelijk.
Longen
Er worden rond de 25 long resecties verricht per jaar. Speerpunt is de minimaal invasieve chirurgie. Er is een nauwe samenwerking met de longchirurgen uit Doetinchem.
Melanomen
Jaarlijks worden 25 nieuwe patiënten met melanomen gezien. Volgens protocol worden sentinel node procedures verricht en lymfklier dissecties. U krijgt een eigen gastro-intestinale/ oncologie poli. De indeling van de diverse stages wordt in overleg gepland. Gezien de spreiding van de verschillende ingrepen over het jaar heeft de voorkeur een stage voor langere periode.

De differentiatiestages worden gecoordineerd door de opleiders.  Supervisie wordt verricht door een uit het differentiatiegebied aan te wijzen mentor. Regelmatig wordt volgens SCHERP geëvalueerd.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan: 
Dr. R.M.H.G. Mollen, opleider.
Specifieke informatie is in te winnen bij:
Mw. Dr. A.M. Bosch, chirurgische oncologie, longchirurgie, plaatsvervangend opleider
Dr. W.K. De Roos, chirurgische oncologie
Dr. C. Sietses, chirurgische oncologie, laparoscopische chirurgie
Dr. R.M.H.G. Mollen, traumachirurgie
Drs. E.D. Ponfoort, vaatchirurgie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

tel.: 0318 434343
website: http://www.geldersevallei.nl/106/opleidingen-ziekenhuis-gelderse-vallei