Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

- Gespecialiseerde poli's
- Specifieke patiëntenpopulatie
- Specifieke ingrepen 

De polikliniek Fertiliteit verzorgt het aandachtsgebied Voortplantingsgeneeskunde voor het adherentie gebied van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. De polikliniek is organisatorisch, en zoveel mogelijk ook functioneel gescheiden van de polikliniek OGV. De polikliniek biedt patiëntenmet een vruchtbaarheidsprobleem het gehele onderzoeks- en behandeltraject. Voor IVF en ICSI wordt volgens de zgn. satelliet constructie samengewerkt met de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen. De polikliniek streeft naar maximale kwaliteit en patiënttevredenheid. Waar mogelijk participeert de polikliniek in trials van het Radboudumc en landelijke consortiumstudies.
De polikliniek werkt papierloos met een zelftontwikkeld EPD ten behoeve van verslaglegging, en kwaliteitsbewaking.
Het fertiliteitteam, bestaande uit 3 fertiliteitverpleegkundigen, 2 fertiliteitsartsen en 2 gynaecologen (waaronder 1 ingeschreven in het Register Subspecialist Voortplantingsgeneeskunde) draagt zorg voor onderzoek en behandeling gedurende 7 dagen van de week, het hele jaar door (met een onderbreking van 2 weken gedurende de kerstperiode). Tijdens de stage kan de AIOS tevens participeren op de polikliniek voortplantingsgeneeskunde van het Radboudumc zodat het gehele palet van de VPG aan de orde kan komen. De stage is dan ook zowel geschikt voor de AIOS die overweegt in een satelliet/transportkliniek te gaan werken als de AIOS die overweegt het aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde binnen de algemene praktijk te verzorgen.

De opleidingsgroep
De Maatschap Gynaecologen Gelderse Vallei bestaat uit 11 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Het vakgebied wordt in de volle breedte uitgeoefend, verdeeld naar aandachtsgebieden en subspecialismen. De Maatschap participeert in de opleiding van coassistenten en AIOS binnen het cluster Nijmegen, en tropenartsen.

De Maatschap:
Mw. L.R. Bartelink, gynaecologische oncologie, coassistentenopleider
Mw. dr. E.H. Hopman, urogynaecologie
Mw. dr. M.M. IJland, urogynaecologie
Mw. N. Janssen-Jansen, urogynaecologie
C.W.D.A. Klapwijk, VPG, endoscopische gynaecologie
Mw. R. Laan, perinatologie
dr. R.A.K. Samlal, gynaecologische oncologie
dr. E. Scheenjes, VPG, plaatsvervangend opleider
Mw. M.C. Spaargaren, perinatologie
P. van de Weg, endoscopische gynaecologie
dr. M.J.N. Weinans, perinatologie, endoscopische gynaecologie, opleider

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot gynaecoloog in het Ziekenhuis Gelderse Vallei. De opleiding tot gynaecoloog wordt verzorgd binnen het cluster Nijmegen. 
De opleiding wordt verzorgd conform de normen en eisen van de RGS en het Concilium Gynaecologicum van de NVOG.

Sollicitatie en contact

De duur van de stage is een half jaar; er is ruimte voor 1 AIOS.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij dr. Eduard Scheenjes, gynaecoloog VPG en plaatsvervangend opleider (0318 434343)..
Sollicitaties kunnen worden gericht aan dr. M.J.N. Weinans, opleider: WeinansM@zgv.nl.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

tel.: 0318 434343
website: http://www.geldersevallei.nl/106/opleidingen-ziekenhuis-gelderse-vallei