Differentiatiestage Verloskunde en Prenatale Diagnostiek

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

- Gespecialiseerde poli's
- Zeer diverse patiëntenpopulatie

In Ziekenhuis Gelderse Vallei bevallen per jaar zo'n 2300 patiënten, waarvan 300 onder begeleiding van de eerste lijn. Er zijn 7 goed geoutilleerde verloskamers. De zwangeren en kraamvrouwen delen een afdeling. Er zijn vier kraamsuites op de afdeling, en tevens twee op de kinderafdeling. Er zijn aparte polklinieken voor zwangeren en gynaecologische patiënten. Ook voor hoog risico zwangerschappen zijn er aparte spreekuren. Verder verrichten wij ruim 500 GEO 1 en 2 per jaar. We hebben door onze ligging en grote regio een zeer diverse patiëntenpopulatie.

De opleidingsgroep
De Maatschap Gynaecologen Gelderse Vallei bestaat uit 11 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Het vakgebied wordt in de volle breedte uitgeoefend, verdeeld naar aandachtsgebieden en subspecialismen. De Maatschap participeert in de opleiding van coassistenten en AIOS binnen het cluster Nijmegen, en tropenartsen.

De Maatschap:
Mw. L.R. Bartelink, gynaecologische oncologie, coassistentenopleider
Mw. dr. E.H. Hopman, urogynaecologie
Mw. dr. M.M. IJland, urogynaecologie
Mw. N. Janssen-Jansen, urogynaecologie
C.W.D.A. Klapwijk, VPG, endoscopische gynaecologie
Mw. R. Laan, perinatologie
dr. R.A.K. Samlal, gynaecologische oncologie
dr. E. Scheenjes, VPG, plaatsvervangend opleider
Mw. M.C. Spaargaren, perinatologie
P. van de Weg, endoscopische gynaecologie
dr. M.J.N. Weinans, perinatologie, endoscopische gynaecologie, opleider

De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van de opleiding tot gynaecoloog in het Ziekenhuis Gelderse Vallei. De opleiding tot gynaecoloog wordt verzorgd binnen het cluster Nijmegen. 
De opleiding wordt verzorgd conform de normen en eisen van de RGS en het Concilium Gynaecologicum van de NVOG.

Sollicitatie en contact

De duur van de stage is een half jaar; er is ruimte voor 1 AIOS.

Informatie over de differentiatiestage kan worden ingewonnen bij dr. M.J.N. Weinans.
Sollicitaties kunnen worden gericht aan dr. M.J.N. Weinans, opleider: WeinansM@zgv.nl.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Utrecht UMCU.

Contact

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

tel.: 0318 434343
website: http://www.geldersevallei.nl/106/opleidingen-ziekenhuis-gelderse-vallei