Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie (Somatiek & Psyche)

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage ziekenhuispsychiatrie wordt aangeboden door de afdeling Somatiek & Psyche van het Zaans Medisch Centrum. Deze afdeling richt zich specifiek op diagnostiek en behandeling van psychopathologie bij of gerelateerd aan somatische aandoeningen. De afdeling heeft een consultatieve dienst en een polikliniek. Patiënten worden veelal verwezen door de medisch specialisten uit het ZMC. De verwijzingen komen onder meer tot stand door structurele MDO’s op de diverse somatische afdelingen binnen het ziekenhuis. 

De aios verricht in samenwerking met de physician assistant en een superviserend psychiater de intercollegiale consulten. Hierbij wordt de gelegenheid geboden ervaring op te doen met de diagnostiek en behandeling van de specifieke interacties tussen de somatische en psychiatrische stoornissen, met name: organisch-psychiatrische stoornissen, aanpassingsstoornissen, stoornissen in het gebruik van psychoactieve stoffen, stemmings-, angst- en eetstoornissen, suïcidaal / automutilatief gedrag, somatoforme en nagebootste stoornissen. Tevens kan de aios vertrouwd raken met de diverse mogelijkheden van samenwerking tussen psychiater, andere specialisten, andere ziekenhuismedewerkers, huisartsen en overige instellingen op het gebied van de gezondheidszorg.

Daarnaast verricht de aios poliklinische diagnostiek en behandeling bij somatisch zieke patienten met comorbide psychiatrische problematiek. Hierbij biedt de afdeling een specifiek groepsbehandelaanbod voor o.a. zwangeren, diabetespatiënten, hartrevalidatiepatiënten en patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK). 

De niet-consultgebonden activiteiten omvatten besprekingen met artsen, verpleegkundigen of andere medewerkers van het ziekenhuis over het functioneren van de afdeling met betrekking tot patiënten met psychische klachten en/of een psychiatrische stoornis. Tevens gaat het om activiteiten ter bevordering van een in psychosociaal opzicht optimaal behandel- en bejegeningsklimaat.

De aios maakt deel uit van een multidisciplinair team met onder andere een psychiater, klinisch psycholoog, consultatief verpleegkundige, physician assistent, gz-psychologen, psychologen in opleiding en beeldend therapeuten.

Aios nemen deel aan een onderwijsprogramma, met speciale aandacht voor somatisch, wetenschappelijk en psychotherapeutisch onderwijs.

 

 

 

Sollicitatie en contact

Stage-coördinator: D.J. (Debbie) Gimbel, psychiater

Opleider: U.M. (Uli) Ziegler, psychiater

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Kim Colijn, opleidingssecretaresse
Zaans Medisch Centrum

Afdeling Psychiatrie
Postbus 210
1500 EE Zaandam
Tel : (075) - 650 24 40    
Fax: (075) - 650 21 52

Of met:
Prof. dr. A.J.L.M. (Ton) van Balkom, opleider GGZ inGeest (indien daar in opleiding)

 

Deze stage kan ook worden gedaan in de basisopleiding.

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx