Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie/bekkenbodem

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatiestage urogynaecologie

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling ›

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (bouwtechnisch aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. Acute zorg en verloskunde zijn in het nieuwe ziekenhuis twee belangrijke speerpunten. In het nieuwe ziekenhuis is een volledig geïntegreerd bevalcentrum in gebruik genomen.

De vakgroep gynaecologie/verloskunde stond in 2015 in de top 3 beste opleidingsgroepen van de Set Q. Het opleidingsklimaat kenmerkt zich door wederzijds respect en een zeer veilig klimaat. De prenatale zorg is georganiseerd in zorgpaden. Er is een goed functionerende VSV en het afgelopen jaar is een succesvolle pilot gedraaid om de integrale zorg in het VSV goed vorm te geven.  In 2018 wordt deze pilot afgerond.
Met de kinderartsen en psychiaters is er een maandelijkse POP bespreking, waar zwangeren met complexe en psychiatrische problematiek worden besproken. Deze zwangeren worden ook in het ZMC gedurende de hele zwangerschap begeleid.

Wat gaat de aios leren?
De behandeling van bekkenbodem problematiek vraagt om een multidisciplinaire benadering. Klachten waarmee patiënten zich presenteren zijn zeer divers, variërend van urine incontinentie klachten, prolapsklachten, klachten van fecale incontinentie, bekkenpijn of seksuele problematiek.
De origine van bekkenbodem dysfunctie is vaak al te vinden op de kinderleeftijd. Kennis nemen van wat ook andere specialismen dan de gynaecologie voor deze groep patiënten kan betekenen, staat centraal in onze bekkenbodem etalage. Als lid van het bekkenbodem team, zie je nieuwe en controle patiënten op het bekkenbodem spreekuur. Je zit aan bij het multidisciplinair overleg, waar onderzoeksresultaten besproken worden en behandelplannen worden opgesteld. Je maakt kennis met de diverse operatie technieken zoals de klassieke voor- en achterwand plastiek, sacrospinale fixaties, het verrichten van incontinentie operaties. Daarnaast loopt je stage bij de uroloog, neem je kennis van de urologische mogelijkheden, leer je een cystoscopie te doen, neem je kennis van de verschillende behandelingsmogelijkheden voor vrouwen met urge incontinentie zoals neuromodulatie.
Verder loop je stage bij de bekkenfysiotherapeut/seksuologisch hulpverlener en psycholoog. Bijzonder is ook de stage bij de kindergeneeskunde. De poep en plas poli heeft zo zijn eigen dynamiek, zowel wat betreft anamnese, onderzoek en aanvullende diagnostiek.

Het is geen bezwaar de stage in deeltijd te volgen. Noch is het een probleem om gedurende de differentiatie stage stages te volgen op andere locaties. Je participeert in het algemene dienstblok en zie je ook patiënten met algemene gynaecologische klachten en obstetrische problemen. Een keer per maand is er een bekkenbodem poli 's avonds.

De vakgroep gynaecologie/verloskunde in het Zaans Medisch Centrum
Onze vakgroep bestaat uit 9 gynaecologen, waarvan 3 met het aandachtsgebied urogynaecologie.

Naast de dagelijkse gynaecologie en zwangeren spreekuren zijn er enkele specifieke spreekuren zoals urogynaecologie/bekkenbodem, oncologie, voortplantingsgeneeskunde en colposcopie. Op onze polikliniek is een gezamenlijke behandelkamer met de urologie; hier vinden de kleine ingrepen plaats (hysteroscopie en truclear, versapoint, LETZ, kleine verrichtingen vulva ).
Momenteel wordt er aan een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) gewerkt om –indien nodig- bovenstaande ingrepen onder sedatie te verrichten.

Drie dagen per week wordt er geopereerd.

Wij werken samen met de opleidingsclusters van het AMC en VUmc. We vervullen het perifere deel van de opleiding binnen bovengenoemde clusters. De opleiders zijn Neriman Bayram en Jos Brouns.

Eén keer per 2 maanden vindt er een regionale refereeravond plaats, daarnaast is er 1x per 2 maanden clusteronderwijs gedurende één dag.

Binnen het ZMC zijn er voor de a(n)ios Gynaecologie dagelijkse onderwijsmomenten na de ochtendoverdracht. 
Wij participeren actief in de landelijke consortiumtrials.

Ook participeren wij in D-RECT en SetQ. Binnen onze vakgroep wordt periodiek een SetQ beoordeling door de assistenten t.a.v. de gynaecologen gegeven. Deze beoordeling wordt binnen de vakgroep open besproken.
In 2012 vond er een kwaliteitsvisitatie plaats waaruit we uitzonderlijk goed naar voren kwamen. In 2018 zal er opnieuw zowel een opleidings- als kwaliteitsvisitatie plaatsvinden. Er vindt één keer per maand een opleidingsvergadering plaats in een open en veilige sfeer. Deze open en veilige sfeer vind je ook terug in overdrachtsmomenten en overlegmomenten. De aios hebben grote inbreng in hun eigen opleiding.

Onze protocollen zijn allemaal via ons kwaliteitsportaal in te zien. De beoordeling van de aios vindt plaats met behulp van het digitale portfolio EPASS van de universiteit van Maastricht.

Sollicitatie en contact

Zaans Medisch Centrum
Secretariaat Gynaecologie
T.a.v. Mw. M. Lourens
Kon Julianaplein 58
1502 DV Zaandam
Tel: 075-6502756
Email: secretariaatgynaecologen@zaansmc.nl

https://www.zaansmedischcentrum.nl/patienten/specialismen/specialismen/gynaecologie-verloskunde/

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx