Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De differentiatie traumachirurgie is onder te verdelen in een deel letsels van het steun- en bewegingsapparaat (osteosynthese, electieve traumachirurgie en sportgeneeskunde) in het ZMC en een deel opvang en behandeling van de multitrauma patiënt en letsels van thorax en abdomen in het VUMC. Dit kan bijvoorbeeld in een verhouding van 2 maal 1 jaar.

In het ZMC het gaat daarbij met name om de operatieve behandeling van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en de poliklinische traumachirurgie. Het gaat daarbij om een periode van minimaal 1 jaar. Gezien het feit dat de afdeling chirurgie alle dagen van de week dienst heeft voor de trauma en de SEH in het ZMC vrij druk is, zijn de patiëntenaantallen en dientengevolge de patiënt- en operatie ‘exposure’ erg groot. Dit biedt de mogelijkheid om de operatieve vaardigheden in de traumachirurgie sterk te verbeteren.

VUmc is een level-1 traumacentrum waar meer dan 200 polytraumatisees (ISS > 16) per jaar worden opgevangen en behandeld. Naast de gebruikelijke fractuurchirurgie en de operatieve behandeling van buik- en thoraxletsels, onderscheidt de afdeling traumachirurgie van het VUmc zich door een breed pallet aan chirurgische ingrepen, waaronder de operatieve behandeling van wervelfracturen en bekkenletsels, de arthroscopische chirurgie van intra-articulaire letsels en de behandeling van posttraumatische afwijkingen.

VUmc als academisch centrum heeft een regionale functie in het geografisch gebied Amsterdam en Noord Holland. 
Samen met onze perifere opleidingsziekenhuizen binnen onze regio bieden wij een uitgebreide expertise op verschillende subonderdelen van de chirurgie. 
Kennemer Gasthuis, Haarlem.
Medisch Centrum Alkmaar.
Rode Kruisziekenhuis, Beverwijk.
Slotervaartziekenhuis, Amsterdam.
Westrfriesgasthuis, Hoorn.
Zaans Medisch Centrum, Zaandam. 

Sollicitatie en contact

Postadres:
Zaans Medisch Centrum
Secretariaat Chirurgie
1500 EE Zaandam
t.a.v. T. Kramer
Tel: 075-6502323
Email: kramer.a@zaansmc.nl

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx