Differentiatiestage Benigne gynaecologie Benigne Gynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (bouwtechnisch aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. Acute zorg en verloskunde zijn in het nieuwe ziekenhuis twee belangrijke speerpunten. In het nieuwe ziekenhuis is een volledig geïntegreerd bevalcentrum in gebruik genomen.

De vakgroep gynaecologie/verloskunde stond in 2015 in de top 3 beste opleidingsgroepen van de Set Q. Het opleidingsklimaat kenmerkt zich door wederzijds respect en een zeer veilig klimaat. De prenatale zorg is georganiseerd in zorgpaden. Er is een goed functionerende VSV en het afgelopen jaar is een succesvolle pilot gedraaid om de integrale zorg in het VSV goed vorm te geven.  In 2018 wordt deze pilot afgerond.
Met de kinderartsen en psychiaters is er een maandelijkse POP bespreking, waar zwangeren met complexe en psychiatrische problematiek worden besproken. Deze zwangeren worden ook in het ZMC gedurende de hele zwangerschap begeleid.

Wat gaat de aios leren?

Benigne gynaecologie poliklinisch en operatief op het niveau dat een gynaecoloog met aandachtsgebied benigne gynaecologie nodig heeft  om goed te kunnen starten.

Polikliniek

  • Benigne gynaecologie: zelfstandig en supervisie jongerejaars anios/aios.
  • Thema-poli’s: menstruatie-poli en cervix poli (kolposcopien).

Behandelkamer:

  • Niveau 5  diagnostische hysteroscopie (supervisie)
  • Niveau 4/5 therapeutische hysteroscopie (versapoint/truclear/thermablate)

OK

  • Niveau 4/5 therapeutische hysteroscopie (myoomresectie)
  • Niveau 4/5 level 1-2 laparoscopie
  • Niveau 4  level 3-4 laparoscopie (TLH, uitgebreid endometriose wordt verwezen naar endometriose centrum)
  • Niveau 4 abdominale en vaginale hysterectomie

Besprekingen

  • OK-bespreking
  • Complicatie-bespreking

Diensten
Aan het eind van differentiatie stage kan de AIOS meedraaien in dienstrooster van stafleden.

De vakgroep gynaecologie/verloskunde in het Zaans Medisch Centrum
Onze vakgroep bestaat uit 9 gynaecologen, waarvan 3 met het aandachtsgebied urogynaecologie.

Naast de dagelijkse gynaecologie en zwangeren spreekuren zijn er enkele specifieke spreekuren zoals urogynaecologie/bekkenbodem, oncologie, voortplantingsgeneeskunde en colposcopie. Op onze polikliniek is een gezamenlijke behandelkamer met de urologie; hier vinden de kleine ingrepen plaats (hysteroscopie en truclear, versapoint, LETZ, kleine verrichtingen vulva ).
Momenteel wordt er aan een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) gewerkt om –indien nodig- bovenstaande ingrepen onder sedatie te verrichten.

Drie dagen per week wordt er geopereerd.

Wij werken samen met de opleidingsclusters van het AMC en VUmc. We vervullen het perifere deel van de opleiding binnen bovengenoemde clusters. De opleiders zijn Neriman Bayram en Jos Brouns.

Eén keer per 2 maanden vindt er een regionale refereeravond plaats, daarnaast is er 1x per 2 maanden clusteronderwijs gedurende één dag.

Binnen het ZMC zijn er voor de a(n)ios Gynaecologie dagelijkse onderwijsmomenten na de ochtendoverdracht. 
Wij participeren actief in de landelijke consortiumtrials.

Ook participeren wij in D-RECT en SetQ. Binnen onze vakgroep wordt periodiek een SetQ beoordeling door de assistenten t.a.v. de gynaecologen gegeven. Deze beoordeling wordt binnen de vakgroep open besproken.
In 2012 vond er een kwaliteitsvisitatie plaats waaruit we uitzonderlijk goed naar voren kwamen. In 2018 zal er opnieuw zowel een opleidings- als kwaliteitsvisitatie plaatsvinden. Er vindt één keer per maand een opleidingsvergadering plaats in een open en veilige sfeer. Deze open en veilige sfeer vind je ook terug in overdrachtsmomenten en overlegmomenten. De aios hebben grote inbreng in hun eigen opleiding.

Onze protocollen zijn allemaal via ons kwaliteitsportaal in te zien. De beoordeling van de aios vindt plaats met behulp van het digitale portfolio EPASS van de universiteit van Maastricht.

Sollicitatie en contact

Contactadres:

Zaans Medisch Centrum
Secretariaat Gynaecologie
T.a.v. Mw. M. Lourens
Kon Julianaplein 58
1502 DV Zaandam
Tel: 075-6502756
Email: secretariaatgynaecologen@zaansmc.nl

https://www.zaansmedischcentrum.nl/patienten/specialismen/specialismen/gynaecologie-verloskunde/

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx