Differentiatiestage Mammachirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft een stage mammachirurgie voor 5e en 6e jaars differentianten chirurgische oncologie om op het niveau van zelfstandigheid te komen. In deze periode is er zeker de gelegenheid om 50 nieuwe patienten met mammacarcinoom te opereren en wekelijks 3 volledig gedifferentieerde mammapoli’s te doen. De vakgroep chirurgie van het Zaans Medisch Centrum bestaat uit 7 stafleden/chirurgen, die elk in steeds grotere mate gedifferentieerd werken. De chirurgen zijn: S. Muller, dr. J.W. Mulder, dr. W. Mulder, R.P. Strating, R.J. Derksen, T.H. Goei en dr. F.C. den Boer. Er zijn 3 mammachirurgen, waarbij de stage primair wordt gelopen. De opleiding chirurgie in het ZMC is onderdeel van regio 1, VU Medisch Centrum. Er is veel en nauwe samenwerking met het VUMC, zeker op het gebied van de opleiding. Daarnaast is er een oncologisch samenwerkingsverband Esperanz met het WLZ en het WFG, in het kader waarvan er bij elkaar wordt geopereerd. De opleiding chirurgie is sinds 2002 in het ZMC aanwezig en is goed beoordeeld in de D-rect en de SetQ. In 2011 heeft het ZMC naar aanleiding van een gecombineerde kwaliteits- en opleidingsvisitatie weer een erkenning voor de opleiding chirurgie voor 5 jaar gekregen. Er zijn vele multidisciplinaire overleggen, zoals colorectaal (met videoconferencing met de andere Esperanz ziekenhuizen WLZ en WFG), oncologie algemeen (colorectaal, melanoom, restgroep), een interne-chirurgische bespreking, een vaatchirurgisch overleg en elke ochtend een SEH bespreking met de radioloog. Wekelijks is er thematisch onderwijs (zogenaamde CAT) en wekelijks wordt een complicatiebespreking gehouden. Uiteraard bestaat er deelname aan het volledig opleidingsprogramma binnen regio 1. Er wordt deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek, ook op het gebied van de mamma. Een eigen onderzoek of initiatief op dit gebied wordt zeer gewaardeerd en er zijn voldoende mogelijkheden om dit ook tijdens de stage in het ZMC te doen.

Sollicitatie en contact

Er zijn 2 plekken per jaar en de aanvangsdatum wordt in overleg vastgesteld. De plek is bedoeld voor 5e en 6e jaars differentianten chirurgische oncologie. Contactadres: Zaans Medisch Centrum Secretariaat Chirurgie T.a.v. T. Kramer Kon Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Tel: 075-6502323 Email: kramer.a@zaansmc.nl

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx