Differentiatiestage Interne Geneeskunde

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios zal werkzaam zijn op de verschillen interne afdelingen maar ook kennismaken met de cardiologie en longziekten (vooral van belang ter inwerking van het eerste dienstenblok). In dat kader zal dan ook de lokale ALS training gevolgd worden maar zal de assistent ook de BAGAGE cursus (VUmc/AMC) volgen.

De volgorde van afdelingen in het eerste jaar wordt vooral bepaald door de invulling van dienstenblokken en de specifieke stages in de volgende jaren maar ook de specifieke stages die door ouderejaars worden ingevuld

De opleiding interne geneeskunde valt binnen het regionaal opleidingscluster Amsterdam II (ROCA-II)
De 6-jarige opleiding kent een aantal stages waarin het vakgebied interne geneeskunde zich in de volle omvang aandient, maar het vooral het type verleende zorg is dat tussen de stages verschilt. Deze stages, welke men ‘generieke stages’ zou kunnen noemen, zijn het onderdeel interne geneeskunde, poliklinisch werken, dienstenblok, spoedeisende hulp, consultatief werken en intensive care. Tijdens deze ‘generieke stages’ komen alle klinische presentaties onder de competentie medisch handelen aan bod. De AIOS heeft de eigen verantwoordelijkheid om in grote lijnen bij te houden welke presentaties wel en niet aan bod zijn gekomen. Tijdens jaargesprekken dient dit te worden besproken en kan bij geen / onvoldoende expositie aan bepaalde klinische presentaties in overleg met de opleider aan “reparatie”mogelijkheden worden gedacht. Deze reparatiemogelijkheden kunnen bestaan uit cursorisch onderwijs of doelgerichte acties om binnen een zekere termijn wél in een klinische context met de betreffende presentaties kennis te maken. Na een door de AIOS en opleider afgesproken termijn dient te worden geëvalueerd of deze mogelijkheden tot het gewenste eindresultaat hebben geleid. Naast de bovengenoemde ‘generieke stages’ zijn er de keuzestages welke men volgt binnen de deeldisciplines. Toetsing van de niet-medische competentie vindt plaats in het kader van de KPB’s (algemeen, gesprek patiënt, brief, grote visite, overdracht, refereren, dienst, vaardigheid). Daarnaast komen tijdens deze stages alle andere bekwaamheden aan bod: communicatie, samenwerking, medische en maatschappelijk handelen, organisatie, reflectie, professionaliteit.
De onderstaande opleidingsklinieken maken deel uit van ROCA-II, waarbij per kliniek is aangegeven welke opleidings-bevoegdheid de kliniek heeft:
-   VU Medisch Centrum (Amsterdam)
    6 jaar 
-   Sint Lucas/Andreas Ziekenhuis (Amsterdam)
    4 jaar + 2 jaar VUmc 
-   Kennemer Gasthuis (Haarlem)
    4 jaar + 2 jaar VUmc 
-   Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar)
    4 jaar + 2 jaar VUmc
-   Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp)
    3 jaar +  3 jaar VUmc 
-   Zaans Medisch Centrum (Zaandam)
    3 jaar +  3 jaar VUmc 
-   Amstelland ziekenhuis (Amstelveen)
    2 jaar +  2 jaar VUmcStructuur van de opleiding

Structuur van de opleiding

De opleiding interne geneeskunde binnen de ROCA-II volgt de structuur zoals vastgelegd in het Besluit interne geneeskunde, versie 1-1-2011, te weten:
1e opleidingsjaar
12 maanden klinisch werken
2e t/m 4e opleidingsjaar
overige verplichte onderdelen polikliniek (8 maanden),   consulten (4 maanden), intensive care (4-6 maanden), in vrije volgorde 4-6 maanden durende keuzestages acute geneeskunde, nefrologie, vasculaire geneeskunde, hematologie, oncologie, reumatologie, endocrinologie, cardiologie, longziekten, maag-darm-leverziekten, infectieziekten en ouderengeneeskunde
4e t/m 6e opleidingsjaar
enkelvoudige differentiatie acute geneeskunde, nefrologie, vasculaire geneeskunde,
hematologie, oncologie, endocrinologie, infectieziekten, ouderengeneeskunde en intensive care óf
meervoudige differentiatie bestaande uit samenstelling van 8-maandse stages

Stagemogelijkheden in de opleidingsregio
Binnen ROCA-II wordt een breed palet aan opleidingsstages aangeboden, namelijk:
Vrije Universiteit medisch centrum
interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, acute geneeskunde, maag-darm-leverziekten (MDL), oncologie,
nefrologie, infectieziekten, ouderengeneeskunde
Medisch Centrum Alkmaar
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, MDL, oncologie, nefrologie, infectieziekten
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
longziekten, cardiologie, nefrologie, MDL, infectieziekten
Kennemer Gasthuis
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, acute geneeskunde, MDL
Spaarne Ziekenhuis
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, ouderengeneeskunde
Zaans Medisch Centrum
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, consultatief werken, intensive care,
cardiologie, longziekten, oncologie
Amstelland Ziekenhuis
Interne geneeskunde kliniek, poliklinisch werken, longziekten

Keuze voor een enkelvoudige of meervoudige differentiatie
In de eerste twee opleidingsjaren kan geen differentiatie worden geformaliseerd. In het derde opleidingsjaar vindt een gesprek met de hoofdopleider plaats, waarna een voorkeur voor een
enkelvoudige of meervoudige differentiatie kan worden vastgelegd.

                                      

Sollicitatie en contact

Over het aannemen van kandidaten voor de opleiding interne geneeskunde beslist een regionale opleidingscommissie die uit de volgende personen bestaat:
Hoofdopleider, plaatsvervangend hoofdopleider, alle opleiders uit de affiliatieklinieken en een aios uit VUmc.
Kandidaat-aios dienen hun belangstelling voor een opleidingsplaats interne geneeskunde schriftelijk kenbaar te maken aan hoofdopdeider, prof. dr. Y.M. Smulders
per adres:  

Ilse Grunder
VU medisch centrum
Afd. Interne Geneeskunde
Stafmederwerker Onderwijs & Opleiding
Kamer 4-A-36
Postbus 7057
1007 MB  AMSTERDAM
E-mail: i.grunder@vumc.nl

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx