Basisopleiding Psychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Klinische psychiatrie (PAAZ)

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De klinische afdeling psychiatrie maakt onderdeel uit van het Zaans Medisch Centrum en biedt intramurale diagnostiek, crisisinterventie en/of kortdurende psychiatrische behandeling aan patiënten met psychiatrische stoornissen, probleemgedrag en eventueel somatische comorbiditeit. Hierbij wordt uitgegaan van een medisch-psychiatrische signatuur met korte verwijslijnen tussen psychiatrische en somatische disciplines en huisartsen. 
De afdeling is BOPZ aangemerkt en heeft een open (8 bedden) en gesloten (16 bedden) gedeelte. Er vinden ongeveer 200 opnames per jaar plaats met een gemiddelde opnameduur van 2 weken. 
Als aios heb je de directe verantwoordelijkheid voor de diagnostiek en behandeling van maximaal 12 patiënten. Je werkt hierbij nauw samen met een collega-a(n)ios, het verpeegkundig team, superviserende psychiaters, verschillende vaktherapeuten en co-assistenten.

Aios nemen deel aan een onderwijsprogramma, met speciale aandacht voor somatisch, wetenschappelijk en psychotherapeutisch onderwijs.

 

 

Sollicitatie en contact

Stage-coördinator: M. (Moniek) Wassenaar, psychiater

Opleider: U.M. (Uli) Ziegler, psychiater

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Kim Colijn, opleidingssecretaresse
Zaans Medisch Centrum

Afdeling Psychiatrie
Postbus 210
1500 EE Zaandam
Tel : (075) - 650 24 40    
Fax: (075) - 650 21 52

Of met:
Prof. dr. A.J.L.M. (Ton) van Balkom, opleider GGZ inGeest (indien daar in opleiding)

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een innovatief ziekenhuis waarbij het verbeteren van processen een belangrijke plaats inneemt. Sinds een jaar is het nieuwe ziekenhuis, dat volgens het “lean concept” is gebouwd  (met bouwtechnisch veel aandacht voor patiënten processen) in gebruik genomen. We hebben nu een hypermodern, compact, sfeervol en bovenal Zaans ziekenhuis. Vanwege ons brede aanbod aan medisch-specialistische zorg, onze korte lijnen en onze informele cultuur staan we bekend als een goed opleidingsziekenhuis voor medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam

tel.: 075 650 29 11
website: http://www.zaansmedischcentrum.nl/werkenenleren/opleidingen/Paginas/default.aspx