Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Minimaal Invasieve Chirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Level 3-4 ingrepen zijn een goede aanvulling op de level 1-2 ingrepen in de algemene opleiding. De stagebegeleider heeft al zeer lange ervaring op dit terrein. Naast adnex operaties kunnen laparoscopische hysterectomie, uitgebreide endometriose en sacrocolpopexie onderdeel zijn van de stage.

Stafleden werkzaam: level 3-4: 1. level 1-2: allen, Hysteroscopie: allen.

De vakgroep gynaecologie bestaat uit  8 gynaecologen, en beoefent het vakgebied in al zijn facetten. Speerpunten van de maatschap zijn minimaal invasieve en bekkenbodem chirurgie. Het ziekenhuis heeft een oncologische taakstelling. De praktijk wordt uitgeoefend op de locaties van VieCuri in Venlo en Venray. De klinische verloskundige en acute zorg zijn geconcentreerd in Venlo. Op de verloskamers worden we ondersteund door 2e lijns verloskundigen in een 24 uurs bezetting. Binnen de vakgroep werkt verder een fertiliteitsarts.

Besprekingen: Wekelijks
Elke vrijdag preoperatieve bespreking operatieprogramma voor de week volgend op de komende week.
1e vrijdag van de maand: + protocol of casuïstiek bespreking binnen de maatschap of clusteronderwijs.
2e vrijdag van de maand: + obstetrie bespreking .
3e vrijdag van de maand:  fertiliteitbespreking.
4e vrijdag van de maand: + overleg met 2e lijnsverloskundigen en richtlijn/artikel bespreking/onderwijs
Maandelijks; PA besprekingen Radiologie bespreking, perinatologie bespreking met kinderartsen en wederzijdse aios.
Per 6 weken uro-gyn bespreking.
Per kwartaal: Opleidingsvergadering, complicatiebespreking
Refereeravonden in de cluster 5/jr, eigen huis 1/jr.

Sollicitatie en contact

In principe is het een plaats voor een aios, die in de laatste fase van de opleiding een differentiatie stage wil volgen.
Verwacht wordt dat tenminste 4 jaar van de opleiding met goed gevolg zijn doorlopen.
Per stage is er plaats voor een kandidaat. Om werkelijk bekwaamheden te behalen is  de minimumduur 6 maanden maar wordt 12 maanden geadviseerd.
Verdere informatie verzoeken en sollicitaties te richten aan de opleider:
Dr. JJ van Beek, gynaecoloog
VieCuri medisch centrum voor Noord-Limburg
Postbus 1926
5900 BX  Venlo
077-3205555. E-mail: jvbeek@viecuri.nl

Viecuri Medisch Centrum Venlo

VieCuri behoort tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), met locaties in Venlo en Venray. Daarnaast hebben we buitenpoli’s in de gemeenten Horst, Peel & Maas en Reuver. Met een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners is VieCuri hét Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Met ruim 2800 medewerkers, meer dan 180 specialisten en gemiddeld 70 arts-assistenten proberen we dagelijks onze zorg te verbeteren. Iedere dag net weer dat tandje meer, dát is wat ons inspireert. En het is juist onze gedrevenheid die VieCuri gewoon beter maakt. Deel jij onze ambitie en heb jij ook talent voor beter? Dan leidt VieCuri jouw talent graag in betere banen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Viecuri Medisch Centrum Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo

tel.: 077 320 55 55
website: http://www.viecuri.nl/