Volwassenpsychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Militaire GGZ Klinische of poliklinische stage

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat is de Militaire GGZ?

Organisatie
De militaire GGZ bestaat uit 5 onderdelen; de centrale zorgeenheid in Utrecht (kliniek en deeltijd) en 4 poliklinieken in Utrecht, Zwolle, Den Bosch en Amsterdam. Als je stage bij de militaire GGZ loopt dan kun je kiezen uit een poliklinische stage of klinische stage in Utrecht.

Ziektebeelden
De militaire GGZ biedt psychiatrische zorg aan actief dienende militairen en aan post-actieve veteranen. Actief dienende militairen zijn in eerste instantie aangewezen op de militaire GGZ voor hun psychiatrische behandeling en worden eventueel verwezen naar de civiele GGZ indien een bepaalde behandeling niet geboden kan worden. Dit betekent dat binnen de militaire GGZ  veel verschillende psychiatrische ziektebeelden gediagnosticeerd en behandeld worden, met name post-traumatische stress stoornis, stemmingsstoornissen, angststoornissen, ontwikkelingsstoornissen, somatisch-/symptoomstoornis, persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik. Post-actieve veteranen worden naar de militaire GGZ verwezen indien er een verdenking bestaat op een post-traumatische stress stoornis.

Populatie
De leeftijd van de patiënten is tussen de 17 en ongeveer 60 jaar. Er worden meer mannelijke dan vrouwelijke patiënten behandeld, aangezien 9 op de 10 militairen man is. 

Team
Bij de militaire GGZ werken psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en vak therapeuten. Er wordt veelal multidisciplinair gewerkt.

Behandelingen
Behandelmogelijkheden binnen de militaire GGZ zijn divers. Er is veel expertise in behandeling van PTSS, maar ook in behandeling van andere psychiatrische ziektebeelden.

De militaire GGZ biedt aan patiënten farmacotherapie, individuele behandelingen (onder andere CGT, oplossingsgerichte therapie, IPT, schematherapie, AFT, imaginaire exposure, EMDR, BEPP, NET, vaktherapie), groepsbehandelingen (onder andere oplossingsgerichte groep, groepsgedragstherapie, Voluit leven groep, Resultaten scoren groep, psychoeducatiegroep ADHD), deeltijdbehandelingen (oplossingsgerichte deeltijd en veranderingsgerichte deeltijd). Kortdurende klinische opname, of behandeling ondersteund door klinische opname, zijn ook opties.

Hoe ga ik leren?

Hoe gaat de aios leren en wat kan de aios leren?
De aios werkt onder supervisie van een van de psychiaters op polikliniek of kliniek. Iedere aios verricht intakes. Voor de aios op de kliniek geldt dat het aantal intakes afgestemd wordt op de mate van drukte op de kliniek.  In overleg kan  gekozen worden voor het leggen van een accent in de te diagnosticeren/ behandelen problematiek. Sommige aiossen willen vooral PTSS-beelden zien, anderen willen zich meer bekwamen in diagnostisering/ behandeling van bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek of in ADHD. Sommige aiossen bekwamen zich tijdens hun stage vooral in diagnostiek en farmacotherapie, andere aiossen gebruiken deze stage om vooral ervaring op te doen in het geven van psychotherapieën.  Voor de aios is het mogelijk, indien nodig  na het volgen van een opleiding, om onder supervisie van een van de psychologen van de militaire GGZ  ervaring op te doen in het geven van psychotherapieën, zoals EMDR, BEPP, schematherapie.  Daarnaast kunnen CGT’s en psychodynamische therapieën gegeven worden onder supervisie van een van de psychologen/ psychiaters van het UMC Utrecht. De poliklinische stage kan eventueel ook gecombineerd worden met wetenschappelijk onderzoek.

Naast de diverse psychopathologie leer je uiteraard ook meer over de defensieorganisatie.

Onderdeel van de opleiding psychiatrie in het UMC Utrecht
Deze stage bij de militairen is onderdeel van de opleiding psychiatrie in het UMC Utrecht.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait bereikbaarheidsdiensten mee in de AIOS-pool van het UMC Utrecht.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk/ consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten. Als je op de kliniek werkt, begeleid je een gedeelte van de tijd een co-assistent.

Sollicitatie en contact

Voor nadere uitwerking en afspraken kan er worden overleg met Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie UMC Utrecht
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Een stage start per april of per oktober.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen