Volwassenpsychiatrie Keuze Stage wetenschappelijk onderzoek over de rol van Jeugdtrauma

Aanvang: 
14-02-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het kader van een door ZonMW en de Hersenstichting gesubsidieerde studie zoeken we psychiaters in opleiding die zich willen inzetten voor een studie naar het verminderen van de rol van jeugdtrauma in depressie.

Recovering mood stability by repairing the epigenetic traces of childhood trauma

Herstel van de stemming door reparatie van de epigenetische veranderingen door jeugdtrauma

Centrale vraag:

Jeugdtrauma draagt sterk bij aan het risico op psychiatrische problemen waaronder depressie bij patiënten met een bipolaire stoornis. Maar kunnen onderliggende trauma’s ook een aanknopingspunt voor behandeling zijn?

Achtergrond:

Uit eerder onderzoek leerden we dat aanpassingen in het DNA veranderingen geven in de manier waarop mensen op stress reageren. Dit mechanisme willen we gebruiken om de gevolgen van jeugdtrauma te behandelen. We gaan bij 100 patiënten met een bipolaire stoornis en depressie EMDR aanbieden samen met een epigenetisch middel (S-Adenosyl Methionin –SAM-) en vergelijken dat met placebo (in een RCT opzet). Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten die hun DNA activiteit aanpassen door veranderingen in DNA methylatie minder last hebben. We gaan nu bij deze patiënten kijken of deze veranderingen alsnog bewerkstelligd kunnen worden. We hopen zo te kunnen achterhalen of a) epigenetische veranderingen samen gaan met herstel, b) of epigenetische veranderingen samenhangen met de EMDR, c) of EMDR effectief is bij deze doelgroep. We hebben goedkeuring, de hele logistiek is klaar en na een lang traject is ook de studiemedicatie per 1 maart 2019 goedgekeurd. 

Geïnteresseerd? Zie ook onze website: SAM studie. Ik zal je er graag meer van vertellen!

Hoe ga ik leren?

Betrokkenheid psychiater in opleiding:

Er zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk. Onderzoeksstages van 6 maanden, half-klinisch half onderzoek of varianten hiervan.  

Werkzaamheden:

  • Vinden en selecteren van geschikte deelnemers overleg behandelaren 
  • Vervolgen van de deelnemers door het programma en afnemen vragenlijsten (oa Hamilton depressie schaal) 
  • Uitvoeren van EMDR behandelingen
  • Analyseren en opschrijven van de studie-data (en eventuele andere data beschikbaar over dit onderwerp) 
  • Meewerken aan het vormgeven van het zorgprogramma Stress en Trauma

Sollicitatie en contact

Voor vragen over deze onderzoeksstage: 
Marco Boks, psychiater 
E-mail: mboks@umcutrecht.nl

Voor vragen over de opleiding:
Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl   

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen