Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie PCD (psychiatrische Consultatieve Dienst)

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het UMCU is een derdelijns academisch centrum met ongeveer 900 bedden, SEH met een level 1 traumacentrum en level 3 IC en het Calamiteitenhospitaal, waar patiënten uit heel Nederland voor verschillende expertisegebieden binnen de somatiek opgenomen worden. De consulten worden verricht op alle klinische (volwassenen) afdelingen, inclusief verschillende MC’s en IC’s, en de SEH en indien nodig het Calamiteitenhospitaal. De aard van de consulten varieert over de gehele breedte van de DSM en daarbuiten.

De combinatie van complexe somatiek in een derdelijns centrum, multidisciplinaire samenwerking met andere (medische) disciplines en onderwijs en begeleiding van studenten en aankomende arts-assistenten, maakt dit een stage die vooral voor ouderejaars een grote toegevoegde waarde heeft.

Hoe ga ik leren?

De consulten worden door de arts-assistent in principe zelfstandig gedaan waarna overleg plaatsvindt met de supervisor, die uiteraard ook de patiënt kan en zal mee beoordelen indien gewenst. Belangrijk aandachtspunt in deze stage is het (leren) samenwerken met andere medische disciplines, en het zicht krijgen op en leren hanteren van de verschillende betrekkingsniveaus die een rol spelen bij het doen van consulten, naast het verdiepen van de eigen somatische kennis. Op de PCD zijn altijd 1 of 2 co-assistenten aanwezig in het kader van de opleiding geneeskunde van de UU. Deze co-assistenten vallen voor de dagelijkse begeleiding onder de arts-assistenten.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Show-and-tell

Recent heb ik als AIOS van GGZ Centraal een stage psychiatrische consultatieve dienst (PCD) in het Universitair medisch centrum te Utrecht (UMCU) gelopen. Het was een goede aanvulling en verrijking voor de kennis en ervaring die ik binnen de GGZ heb opgedaan omdat er vanuit een andere blik gekeken wordt naar psychiatrische problematiek. Er was meer ruimte, tijd, expertise en mogelijkheden om de biologische oorzaken van psychiatrische stoornissen te diagnosticeren. Ik vond daarnaast een goede aansluiting bij de AIOS groep van het UMCU en trof een leuke werksfeer. Voor de PCD deed ik consulten binnen de verschillende afdelingen van het UMCU alwaar patiënten lagen met een complexe somatische voorgeschiedenis. De interactie tussen de somatiek en de psychiatrische problematiek en je hierin verdiepen maakte het erg interessant. Het achterhalen van de bestaande dynamiek tussen patiënt en verschillende behandelaren was een leuke uitdaging en een belangrijke meerwaarde aan de stage. Gezien het diverse spectrum aan verschillende psychiatrische beelden en de interactie met de somatiek is deze stage voor alle AIOS psychiatrie ongeacht hoever ze in de opleiding zijn aan te bevelen met als kanttekening dat de meerwaarde in je aandachtsgebied wellicht groter zal zijn omdat je meer toe zult komen aan het in beeld krijgen van de interactie tussen patiënt en behandelaren op een somatische afdeling.

Badyr Marsaoui, GGZ Centraal, PCD stage UMCU oktober 2015-maart 2016

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:
mw. dr. M. (Marjan) Kromkamp, psychiater zorglijn Acuut en Intensief
Telefoonnummer: 088 - 75 57473

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen