Volwassenpsychiatrie ECT stage, praktijk en wetenschap

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft een stage van 6 of 12 maanden waarbij de arts in opleiding een 6-tal patiënten onder zijn hoede krijgt die een ECT indicatie hebben. Dit betreft vaak patiënten met een ernstige (soms psychotische) depressie, patiënten met ernstige katatonie en sporadisch patiënten met zeer ernstige medicatie-resistente psychose of manie. Onder wordt de arts geleerd hoe een standaard ECT behandeling wordt uitgevoerd. Ook speciale ECT behandelingen zoals de zeer intensive vorm voor ernstige katatonie, speciale sequenties voor patiënten met een hartaandoening en aanvullende maatregelen (zoals toediening van cafeïne of theofylline) worden onderwezen. De arts zal de eerste 2-3 maanden onder supervisie de ECT uitvoeren, later zelfstandig met een psychiater in de onmiddellijke nabijheid. De klinische verbetering wordt wekelijks gemonitord, de cognitieve bijwerkingen worden bij aanvang en na afloop in kaart gebracht.

Indien dit klinisch gedeelte naar tevredenheid wordt afgesloten zal de arts hiermee zijn ECT certificaat behalen.

Binnen deze stage bestaat de mogelijkheid om de effecten van ECT op het brein te bestuderen met behulp van MRI. Patiënten met een ECT indicatie worden daarvoor vlak voor ECT en na 10 sessies gemeten met de 7 Tesla scanner (gesitueerd vlak naast de ECT afdeling). Hiermee wordt gekeken naar verschillen in de vascularisatie, activatie en connectiviteit van met name de hippocampus en de frontale hersenschors. De effecten op deze parameters worden vergeleken tussen patiënten die goed reageren op ECT en zij die resistent blijken. dit onderzoek wordt onder supervisie van Prof. Sommer uitgevoerd en geanalyseerd.

Werkbegeleiding van Dr. M.Somers en Prof. I. Sommer

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Video

Elektroconvulsietherapie in het UMC Utrecht

Sollicitatie en contact


Voor nadere uitwerking en afspraken kan er worden overleg met
Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl 

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen