Volwassenpsychiatrie Kliniek affectieve en psychotische stoornisen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op deze afdeling worden patiënten behandeld met complexe affectieve stoornissen, therapie resistente (uni-of bipolaire) depressies, patiënten met een andere aandoening waarvoor ECT indicatie bestaat, als therapieresistente schizofrenie en manie, ernstige (lethale) katatonie en het maligne neurolepticasyndroom.  Tevens speelt vaak somatische  comorbiditeit danwel comorbide persoonlijkheids problematiek. Er is i.h.a. sprake van een derde lijns verwijzing.  Je leert bovengenoemde beelden diagnosticeren en behandelen door toepassen diverse behandelmodules . Je leert het indiceren en (zelfstandig) uitvoeren  van ECT.

Je werkt onder supervisie van een psychiater in een multidisciplinair team. Er is een opname mogelijkheid voor  15 patiënten. Er werken op de afdeling 2 psychiaters, 2 psychologen, en 19 verpleegkundigen en sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Er is plek voor twee psychiaters in opleiding.

Supervisoren: Dr. M. Somers (zorglijnhoofd), Dr. S. Bakker.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Video

Elektroconvulsietherapie in het UMC Utrecht

Sollicitatie en contact


Voor nadere uitwerking en afspraken kan er worden overleg met
Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl 

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen