Volwassenpsychiatrie (poli)kliniek Risico & Preventie; eerste psychose behandeling.

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op de zorglijn Risico en Preventie zijn er zowel klinische als poliklinische stages mogelijk. De stages duren een half jaar (in combinatie met onderzoek tot een jaar).De gesloten kliniek heeft de beschikking over 16 bedden, verdeeld over 2 teams (dus 2 AIOS). Gemiddeld worden er per maand 12 patiënten opgenomen, welke evenredig over de beide teams verdeeld worden.Poliklinisch zijn er second opinions, diagnostische verwijzingen, en behandelingen. De poliklinische stage is evt. te combineren met een stage op één van de andere poliklinieken (bv adolescenten met bipolaire stoornis).

Tijdens deze stage zul je diagnostiek en behandeling verrichten bij jongeren en jongvolwassenen met een (vermoeden op) eerste psychose. De nadruk ligt op zorgvuldige en uitgebreide bio- psycho- sociale diagnostiek om zo gezamenlijk een behandelplan te maken. Wat betreft patiëntenpopulatie moet je denken aan

 • Een 16 jarige jonge, bekend met PDD-NOS, met wie het sinds een maand minder goed gaat; hij trekt zich mee terug, is prikkelbaarder en is wat meer op zijn hoede, waarbij de vraag is of er nu sprake is van een psychose of dat dit passend is binnen PDD-NOS.

 • Een 22 jarige vrouw, met ernstige katatonie, die niet meer eet en drinkt en die mogelijk recent een insult heeft doorgemaakt heeft.

 • Een 25 jarige man, sinds zijn 19de bekend met schizofrenie, bij wie tot op heden aripiprazol, risperidon en haloperidol onvoldoende geholpen hebben en die nu voor second opinion aangemeld wordt om vooral mee te denken over een behandeladvies.

  De patiënten zijn over het algemeen jongvolwassenen (15-30), zodat zowel kinderpsychiatrische als volwassen psychiatrische aspecten belangrijk zijn.

  Je werkt binnen een multidisciplinair team en je houdt je, onder supervisie van de psychiater, bezig met de medische zorg (gesprekken, psychiatrische onderzoeken, somatische zorg, heteroanamnese inclusief ontwikkelingsanamnese, behandelplannen, systeemgesprekken, psycho-educatie, verslaglegging). Op de kliniek zijn er ook BOPZ bezigheden zoals IBS en RM zittingen en soms klachtenzittingen. Aangezien het over het algemeen jonge patiënten betreft, die voor het eerst ziek zijn en veelal een ernstige psychiatrische aandoening hebben, is er veel aandacht voor familie begeleiding, waarin je een actieve rol hebt. Daarnaast krijg je de gelegenheid om een PANSS training te volgen en kan je met de kinderpsychiater indien gewenst een aantal ADI’s (Autism Diagnostic Interview) meedoen en zo meer feeling voor autisme diagnostiek krijgen.  Ook is het mogelijk om onder supervisie van een klinisch psycholoog  CGT trajecten gericht op behandeling van psychose te doen en daarin expertise te krijgen . Binnen het academisch ziekenhuis is opleiding ook belangrijk. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor supervisie en opleiding van co-assistenten. Er is een regulier onderwijsprogramma met  klinische rondes, refereermiddagen, journalclubs en groepsmentoraat en is er een wekelijks overleg met alle AIOS.

  Ben je bijna klaar met de opleiding? Dan kun je meer een zelfstandige rol binnen het team innemen en is de psychiater dus meer op de achtergrond. Ook kun je dan meer leidend zijn in complexe behandelplanbesprekingen en systeemgesprekken en kun je een leidende rol krijgen in het beoordelen van de coassistenten.

  Binnen onze zorglijn vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats en is het vaak mogelijk om een klinische stage te combineren met onderzoek. Er wordt zowel praktisch klinisch onderzoek gedaan (o.a. medicatie trials) als meer fundamenteel onderzoek gedaan, o.a. genetica, neuroimaging en dieronderzoek).

  Kortom: er zijn veel mogelijkheden voor een stage op maat met ruimte voor eigen ontwikkeling  in klinische vaardigheden en [psychotherapie, leidinggeven aan een team, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Hoe ga ik leren?

Je werkt als  psychiater in opleiding onder supervisie van de (kinder- en jeugd)psychiater  en bent verantwoordelijk is voor de diagnostiek en behandeling van opgenomen patiënten. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team met verpleegkundige, een ouderbegeleider, vaktherapeuten, een  GZ-psycholoog. Je kunt CGT uitvoeren onder supervisie van een psycholoog en deelnemen aan de supervisies systeemtherapie vanuit de kinder –en jeugd psychiatrie.  Je kunt mee doen aan de twee jaarlijks gegeven PANSS training.

Werkbegeleiding van dr. S.Palmen, dr. C. Vinkers of dr. N. van Veelen.

Sollicitatie en contact


Voor nadere uitwerking en afspraken kan er worden overleg met
Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl 

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen