Volwassenpsychiatrie Tailor made stages psychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Naast de reguliere stages die door de aios in opleiding bij de Afdeling Psychiatrie van het UMCU worden gevolgd, zijn  er diverse keuze stages mogelijk voor ‘zijinstromers’. Behalve de stages die in deze opleidingsetalage al zijn omschreven, zijn er ook  stages mogelijk die on overleg kunnen worden samengesteld afhankelijk van de leerdoelen van de aios.

Bijvoorbeeld:

  1. ECT leren uitvoeren, inclusief indicatiestelling en behandeling.
  2. Ziekenhuispsychiatrie: psychiatrische consultatie in het UMCU en liaison psychiatrie.
  3. Stage in samenwerking met het psychotrauma centrum in het UMCU.

  4. Diagnostiek bij bipolaire stoornissen vóór het 18e jaar.

  5. Stage gecombineerd met genetische diagnostiek.

  6. Stage met specifiek aandacht voor gezinsdiagnostiek.

  7. Diagnostiek en behandeling op de stemmenpoli voor patiënten jonger dan 18 jaar.

  8. Centraal Militair Hospitaal: militaire psychiatrie.

  9. Een van deze stages gecombineerd met onderzoek.

Ook de reguliere opleidingsstages zijn mogelijk (als er plaats is): zorglijn acute en consultatieve psychiatrie, zorglijn affectieve en psychotische stoornissen, zorglijn risico en preventie, zorglijn ontwikkelingsstoornissen.

Er zijn nog andere stage mogelijkheden in ontwikkeling nu sinds 2011 de volwassen psychiatrie en kinder&jeugd psychiatrie in één afdeling zijn ondergebracht, waardoor er nieuw mogelijkheden zijn ontstaan voor behandeling en onderzoek over de leeftijdsgrens van 18 jaar heen.

Voor alle stages geldt dat ze bijna altijd met onderzoek zijn te combineren.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Sollicitatie en contact


Voor nadere uitwerking en afspraken kan er worden overleg met
Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl 

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen