Volwassenpsychiatrie Stage wetenschappelijk onderzoek psychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In overleg met dr. Marco Boks kan het onderwerp van het onderzoek worden bepaald. Vervolgens wordt deelgenomen aan een onderzoeksgroep. Zowel patiënt gebonden als niet patiënt gebonden onderzoek is mogelijk. Het doel of opzet van de stage kan als volgt zijn:

  1. Wetenschappelijke stage van een half jaar met als doel een eindreferaat (volgens HOOP) en mogelijk een internationale publicatie.
  2. Wetenschappelijke stage van een half jaar (volgens HOOP) om kennis te maken met onderzoek, leidend tot een internationale publicatie.
  3. Wetenschappelijke stage van een jaar 50% gecombineerd met een jaar klinische stage 50%. Door deze combinatie kan klinisch onderzoek worden gedaan gedurende een jaar. Voor de opleiding telt deze stage als een half jaar onderzoeksstage en een half jaar klinische stage (volgens HOOP).

Neem voor meer informatie contact op met Dr. Marco Boks, psychiater. 
Telefoonnummer: 08875 58640.
E-mail: M.P.M.Boks@umcutrecht.nl

Hoe ga ik leren?

De AIOS krijgt een vaste onderzoeksbegeleider (in principe een principle investigator (PI)) en wordt betrokken bij het onderzoek van de betreffende onderzoeksgroep. De onderzoeksbegeleider (PI) is medeverantwoordelijk voor het eindresultaat.

Sollicitatie en contact

Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen