Volwassenpsychiatrie Stemmenpoli

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stemmenpoli is een  stage voor AIOS die zich echt willen verdiepen in het horen van auditieve verbale hallucinaties, of te wel stemmen horen. Het betreft een 1 -of 2 daagse- groeps- deeltijd  behandeling in een multidisciplinair team. Het is een enthousiast team, met uitgebreide expertise op dit gebied bestaande uit psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten en ervaringswerkers. Als AIOS ben je mede behandelaar bij de groepsbehandelingen (o.a. themagesprekken, psycho-educatie en CGT) en ben je individueel behandelaar van enkele patiënten. Daarbij ben je onder supervisie verantwoordelijk voor de medische zaken als medicatie en somatiek van de hele groep.

De stemmenpoli is een 3de lijn dagbehandeling, bedoeld voor patiënten die stemmen horen, ongeacht diagnose. Er kan enerzijds de vraag zijn tav diagnostiek, maar ook vaak betreft het een vraag tav therapie resistentie. Dit maakt het een zeer uitdagende, gevarieerde groep en stage!

Deze stage is goed te combineren met wetenschappelijk onderzoek en het maken van een eindreferaat (of met een promotietraject), of met andere stages in het UMC, zoals de  psychosepoli, ECT-stage, second opinion schizofrenie of klinische stages.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Sollicitatie en contact

Dit betreft een stage voor een arts in opleiding tot psychiater. Een stage start per april of per oktober. 

Voor nadere uitwerking en afspraken kan er worden overleg met
Dr. N.M.J. (Nicoletta) van Veelen, opleider psychiatrie
Telefoonnummer: 088-75 58180
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl 

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie
Telefoonnummer: 088 - 75 67673
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen