Jeugdpsychiatrie Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie onderdeel polikliniek ontwikkelingsstoornissen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?


Achtergrond
De afdeling psychiatrie heeft een consultatieve samenwerkingsovereenkomst met revalidatiecentrum de Hoogstraat, afdeling kinderen en jeugdigen. Op verzoek worden consulten verricht met betrekking tot de differentiaal diagnostiek (co morbiditeit), (medicamenteuze) behandeling en bejegening van vooral jongeren met onbegrepen lichamelijke aandoeningen (SOLK) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Stage
1 dagdeel per 14 dagen op locatie Hoogstraat.  Nota Bene: deze stage wordt aangevuld met een andere poliklinische stage uit ons aanbod.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Hoe ga ik leren?


Tijdens deze stage kun je volgende dingen leren en doen:

  • De rol en taken van een consultatief kinder- en jeugdpsychiater.
  • Specialistische psychiatrische diagnostiek naar (comorbide) aandoeningen bij jongeren met SOLK of NAH.
  • Communicatie, adviesgesprek bevindingen consult naar ouders (en patiënt) en consultaanvrager (afstemming rol en positie van consulent binnen revalidatieteam!).
  • Verslaglegging consultatie.

Vereisten?
Afronding basisopleiding psychiatrie en bij voorkeur ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Verder, een gezonde dosis interesse en leergierigheid, de rest volgt vanzelf!

Sollicitatie en contact


Voor informatie over de stage:
Dr. Patricia Schothorst, kinder -en jeugdpsychiater, zorglijn ontwikkelingsstoornissen
Telefoonnummer 088 - 75 57470,
E-mail: p.f.schothorst@umcutrecht.nl

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen