Jeugdpsychiatrie Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Stage second opinion, onderdeel van de polikliniek ontwikkelingsstoornissen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?


Achtergrond
Als tertiair universitair centrum krijgt de polikliniek ontwikkelingsstoornissen regelmatig verwijzingen van kinderen en jongeren die elders – vaak uitvoerig – onderzocht en behandeld zijn met de vraag voor een second (ook regelmatig een third) opinion. Het betreft patiënten met complexe problematiek op verschillende domeinen (psychiatrisch, effect van en bijwerkingen op farmacotherapeutische behandeling, somatisch (bijv. (verdenking op) genetische syndromen, epilepsie, diabetes mellitus), het gezin) bij wie de behandeling en/of de samenwerking met behandelaars is vastgelopen. Gezien de nauwe samenwerking met kinderartsen, kinderneurologen en klinisch genetici van het WKZ, is het UMC preferred centre voor verwijzers en ouders van patiënten met een (mogelijke) somatische aandoening.

Stage
Minimaal 4 dagen per week. Nota bene: deze stage kan worden gecombineerd met een van de andere poliklinische stages uit ons aanbod.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Hoe ga ik leren?


Tijdens deze stage kun je volgende dingen leren en doen:

  • Het analyseren en samenvatten tot meest relevante informatie van de – vaak uitvoerige- voorrapportage.
  • Het analyseren en verhelderen van eventuele problemen in eerdere diagnostische en/of behandeltrajecten, en de – werkelijke, onderliggende – hulpvraag van ouders of aanvrager.
  • Super specialistische psychiatrische differentiaal diagnostiek.
  • Indiceren van aanvullend specialistisch onderzoek.
  • Communicatie, adviesgesprek bevindingen second opinion naar ouders (en patiënt) en aanvrager second opinion.
  • Verslaglegging second opinion.

Vereisten?
Afronding basisopleiding psychiatrie en bij voorkeur ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Verder, een gezonde dosis interesse en leergierigheid, de rest volgt vanzelf!

Sollicitatie en contact


Voor informatie over de stage:
Dr. Patricia Schothorst, kinder -en jeugdpsychiater, zorglijn ontwikkelingsstoornissen UMC Utrecht,
Telefoonnummer 088 - 75 57470,
E-mail: p.f.schothorst@umcutrecht.nl

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen