Jeugdpsychiatrie Polikliniek kinderpsychiatrie 0-6 jaar, onderdeel van de polikliniek ontwikkelingsstoornissen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft een stage op de polikliniek van het jonge kind (0-6 jaar), waarbij de psychiater in opleiding de poliklinische intakes onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater. De polikliniek richt zich voornamelijk op diagnostiek en kortdurende behandeling bij kinderen van 0-6 jaar met verdenking op een kinderpsychiatrische stoornis. De diagnostiekperiode duurt gemiddeld vier weken waarbij op de eerste onderzoeksochtend de hetero- en ontwikkelingsanamnese wordt afgenomen en een gestandaardiseerd psychiatrisch onderzoek plaatsvindt (ADOS/DB-DOS). Na de eerste onderzoeksochtend wordt besloten of aanvullend onderzoek is geïndiceerd zoals een psychologisch onderzoek, een diagnostisch huis- of schoolbezoek. In de wekelijkse polikliniek vergaderingen van het jonge kind worden de nieuwe intakes kort besproken. Binnen het team poli jonge kind zijn naast twee kinder- en jeugdpsychiaters, een GZ-psycholoog, een ouderbegeleider en een thuisbegeleider werkzaam en enkele stagiaires. De mogelijkheid bestaat om ook met de andere disciplines mee te kijken/deel te nemen aan de gesprekken/diagnostische huis/schoolbezoeken. Vier weken na het eerste intakegesprek vindt het adviesgesprek plaats. De kortdurende behandeling kan bestaan uit psycho-educatie, ouder- of thuisbegeleiding en medicatie. Tijdens de stage is er de mogelijkheid om onder supervisie kinderen tussen de 0-6 jaar in te stellen op medicatie.

Binnen deze stage bestaat tevens de mogelijkheid om aan onderzoek deel te nemen dan wel zelfstandig onderzoek op te zetten en hierover een eindreferaat/ artikel op te stellen.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Onderwijs
Je neemt deel aan het landelijk / consortium onderwijs, aan het lokale onderwijs en je geeft incidenteel onderwijs aan coassistenten.

Hoe ga ik leren?

De psychiater in opleiding krijgt supervisie van een kinder-en jeugdpsychiater, neemt deel aan het mentoraat; aan de medische overdracht en neemt deel aan het cursorisch locaal en landelijk onderwijs. Er zijn klinische presentaties, patiëntbesprekingen; spiegelsessies; klinische ronden, casuïstiekbespreking, journalclub en  refereerbijeenkomsten. De psychiater in opleiding neemt deel aan life groepssupervisie systeemtherapie en supervisie psychotherapie.

Video

UMC Utrecht zorgprogramma Jonge kind

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:
dr. Fleur Velders, kinderpsychiater
Telefoonnummer: 088 - 75 57470
E-mail: F.P.Velders@umcutrecht.nl

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen