Differentiatiestage Virologie viruskweek en electronen microscopie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Klassieke technieken om virussen te detecteren en karakteriseren, zoals celkweek en electronen microscopie, worden in de meeste medisch microbiologische laboratoria niet meer toegepast. Kennis van deze technieken is echter bijzonder waardevol, omdat daardoor inzichtelijk wordt wat virussen zijn en hoe ze cellen beïnvloeden.

In deze stage ga je zelf aan de slag met virussen. Je leert de klassieke technieken uitvoeren en ziet welke plaats deze hebben in een modern microbiologisch laboratorium. In deze stage ligt bijzondere nadruk op virusdetectie mbv electronen microscopie en krijg je ruime gelegenheid om virussen ook werkelijk te zien!

Sollicitatie en contact

De stage is primair bestemd voor aios medische microbiologie. Voor artsen in opleiding met een ander specialisme kan deelname worden overwogen als specifieke expertise in de virologie wenselijk is.

Aanmelden of inwinnen van informatie kan per email:
-dr. Jean-Luc Murk, stagebegeleider: j.murk@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen