Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het UMC Utrecht werkt sinds 2003 op het gebied van de urogynaecologische zorg intensief samen met het ZBC Alant Vrouw. Inmiddels heeft deze samenwerking een supraregionale functie, waarbij de laag tot middencomplexe zorg wordt uitgeoefend in Alant Vrouw en in het UMC Utrecht de complexe ingrepen (tertiare verwijzingen) worden verricht. Alant Vrouw heeft als eerste ZBC in Nederland een officiële MSRC erkende stageopleiding voor de urogynaecologie en biedt thans aan de AIO’s een reguliere 10-weekse opleiding. Deze opleiding wordt als zeer goed beoordeeld. De ambitie is om, naast de opleiding tot subspecialist, ook het differentiatiejaar voor de AIO invulling te geven. Het unieke van deze stage is dat, gezien de combinatie, zowel laag als hoog complexe zorg tot de werkzaamheden behoren en bij Alant Vrouw, 5 dagen per week, een multidisciplinair team aanwezig is. Er is dus volop gelegenheid zich te scholen in alle aspecten (gynaecologisch, urologisch, fysiotherapeutisch, seksuologisch, verpleegkundig) van de urogynaecologie. Tevens maakt men kennis met een vernieuwende vorm van zorgorganisatie (ZBC). Met betrekking tot het operatieve aanbod varieert dit van laagcomplexe tot hoog complexe ingrepen. Hieronder valt naast de implantatiechirurgie (de complicaties ervan), ook de behandeling van de overactieve blaas met percutane nervus tibialis stimulatie en intravesicale botox. Tot slot heerst er een zeer open communicatie in het kleine team van Alant Vrouw, hetgeen de sfeer erg prettig maakt. Organisatie van de opleiding
- Het opleidingsschema  wordt vooraf opgesteld en de vorderingen (en eventuele aanpassingen) 3-maandelijks geëvalueerd. De eindtremen worden volgens de NVOG criteria vastgelegd en in logboek afgetekend
- De opleiders participeren in de SetQ evaluatie.
- De opleiding zal op twee locaties (Alant Vrouw en het UMCU) worden genoten.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvangmogelijkheden stage, aantal plekken: 1 plek per 12 maanden, eerste plek mogelijk vanaf 1 maart 2011
- Eisen aan sollicitant: communicatief vaardig, betrokken en gedreven, en bij uitstek een teamspeler. Aantoonbare affectie met de Urogynaecologie strekt tot aanbeveling.
- Procedure: sturen van een sollicitatiebrief met cv
- Contactgegevens secretariaat (desgewenst opleider): Huub van der Vaart, gynaecoloog. E-mail: c.h.vandervaart@umcutrecht.nl of vandervaart@alantvrouw.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen