Differentiatiestage Urgentiegeneeskunde Urgentiegeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In de module urgentiegeneeskunde richt de AIOS zich op diagnostische en therapeutische vaardigheden voor een multidisciplinaire benadering en behandeling van patiënten met een acute bedreiging van vitale functies.

Hierin leert de AIOS sturend en doortastend te zijn onder hoge druk en zich te focussen op het behandeldoel in samenwerking met betrokken disciplines. De AIOS leert overzicht te houden in het brede spectrum aan behandelmogelijkheden en kan hier uiteindelijk weloverwogen keuzes in maken.

Ten slotte maakt de AIOS zich vertrouwd met de organisatie van zowel extra- als intramurale spoedzorg en kan hierin anticiperen. Er wordt van de AIOS verwacht mee te denken in het continue proces van ontwikkeling.

In de module is plek voor CRM-training, trauma team training in huis samen met collega’s van de traumachirurgie en,  ALS –training in huis met collega’s van de cardiologie, stage bij de ambulancedienst, meldkamer en regionaal geneeskundig functionaris.


De opleidingsbegeleiding wordt door de opleider en plv. opleider gecoördineerd en aangestuurd. Bij aanvang van bovengenoemde module worden leerdoelen besproken en de voortgang daarvan wordt op regelmatige basis geëvalueerd met stafleden die deel uitmaken van de urgentiewerkgroep.

De opleidingsgroep van de afdeling Anesthesiologie is een enthousiast, gedreven en ambitieus  opleidingsteam dat het doel heeft om het beste uit de AIOS te halen. Er is sprake van een open opleidingssfeer waarbij de kaders duidelijk zijn maar waar benadrukt wordt dat de AIOS zelf aan het roer van zijn opleiding staat.

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie:

Prof. dr. R.G. Hoff, opleider anesthesiologie
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: (088) 755 3027
e-mail: m.brun-vangasteren@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen