Differentiatiestage Prothesiologie Revisie en complexe primaire knie en heupprotheses

Aanvang: 
12-03-2020
Duur: 
6 maanden
12 maanden
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling orthopedie van het UMC Utrecht is een tertair verwijscentrum voor infecties van knie,- en heupprotheses. De focus ligt op revisiechirurgie en complexe primaire knie en heupprotheses. Eén maal per week is er een multidisciplinaire infectiebespreking. Een bijdrage aan wetenschap en onderwijs wordt verwacht. Er is voldoende aanbod van complexe casuïstiek op de polikliniek en in de operatiekamer. Een combinatie met de opleidingsetalagestage Knie behoort tot de mogelijkheden.

Hoe ga ik leren?

  • Complexe primaire knie en heupprothesiologie
  • Revisie prothesiologie
  • Infectiebehandelingen
  • Multidisciplinair werken
  • Voldoende aanbod polikliniek en ok

Sollicitatie en contact

Via de mail met N.vanegmond@umcutrecht.nl of H.Ch.vogely@umcutrecht.nl of per post naar UMC Utrecht afdeling orthopedie tav N. van Egmond of H.Ch. Vogely.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen