Differentiatiestage Pijn en palliatieve geneeskunde Pijn en Palliatieve Geneeskunde

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De verdiepingsmodule pijngeneeskunde en palliatieve zorg maakt in veel gevallen deel uit van de vervolgopleiding (fellowship) tot anesthesioloog-pijnbestrijder. Deze module wordt in het UMC Utrecht bij voorkeur in deeltijd gevolgd, uitgespreid over het gehele vijfde opleidingsjaar. Op deze wijze kan de AIOS de “eigen” patiënten over langere tijd vervolgen. 

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie:

Prof.dr. R.G. Hoff, opleider anesthesiologie
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: (088) 755 3027
e-mail: m.brun-vangasteren@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen