terug

Differentiatiestage Niet-aangeboren hersenletsel

Aandacht voor cognitie, van jong tot oud

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

De afdeling revalidatiegeneeskunde in het UMC Utrecht heeft veel aandacht voor cognitie, zowel in de patientenzorg als in het wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt breed samengewerkt met andere specialismen als neurologie, neurochirurgie en psychologie. Er is aandacht voor zowel volwassenen als kinderen met cognitieve problemen.

In de stage ‘Aandacht voor cognitie, van jong tot oud’ raak je verder vertrouwd met het aandachtsgebied cognitie bij (niet-aangeboren) hersenletsel binnen de revalidatiegeneeskunde. Na de stage ben je in staat om patiënten met cognitieve, emotionele en gedragsmatige problemen van diverse etiologie in kaart te brengen en te begeleiden. Vrijwel alle CanMED competentiegebieden komen aan bod (medisch handelen, communicatie, samenwerken, organisatie, kennis en wetenschap en professionaliteit). Je ziet patiënten met zeer diverse etiologie en in diverse levensfases. Je leert over de diagnostiek van cognitieve problemen, de impact op het dagelijkse leven en de behandeling ervan bij patienten van alle leeftijden.

Hoe ga ik leren?

Je leert door veel te zien én te doen.

Je draait mee met poliklinische spreekuren van diverse artsen voor nieuwe en controleafspraken, waarna je ook eigen spreekuren en poliklinische revalidatiebehandeling gaat doen onder supervisie van revalidatieartsen met ruime ervaring. Je neemt deel aan een aantal multidisciplinaire spreekuren, waaronder die voor patiënten met een CVA, SAB (subarachnoïdale bloeding) en VCI (vascular cognitive impairment). Je kijkt mee met het spreekuur van diverse specialisten zoals neuroloog, kinderarts, geriater en neuro-oncoloog en ziet hoe hun aanpak is bij cognitieve problemen. Ook het poliklinisch revalidatieteam is gespecialiseerd in de behandeling van en begeleiding bij cognitieve problemen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het behandelprogramma Niet Rennen Maar Plannen. Een behandelprogramma wat onder andere door onze afdeling ontwikkeld is.

Naast patientenzorg is er aandacht voor het onderwerp Cognitie in wetenschappelijke zin. Eenmaal per twee weken vindt een onderzoeksbijeenkomst plaats waar lopend onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd wordt.

De stage kan in deeltijd gedaan worden.

In overleg is de stage in het UMCU te combineren met de differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen ‘Spierziekten, van jong tot oud’.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling