Differentiatiestage Niet-aangeboren hersenletsel Aandacht voor cognitie

Aanvang: 
01-09-2015
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling revalidatiegeneeskunde in het UMC Utrecht heeft veel aandacht voor cognitie, zowel in de patientenzorg als in het wetenschappelijk onderzoek wat verricht wordt. Hierbij wordt breed samengewerkt met andere specialismen als neurologie, neurochirurgie en psychologie. Er is aandacht voor zowel volwassenen als kinderen met cognitieve problemen.

In de stage ‘Aandacht voor cognitie’ raak je vertrouwd met het aandachtsgebied cognitie bij (niet-aangeboren) hersenletsel binnen de revalidatiegeneeskunde. Na de stage ben je in staat om patiënten met cognitieve, emotionele en gedragsmatige problemen van diverse etiologie in kaart te brengen en te begeleiden. Vrijwel alle CanMED competentiegebieden komen aan bod (medisch handelen, communicatie, samenwerken, organisatie, kennis en wetenschap en professionaliteit). Je ziet patiënten met zeer diverse etiologie in diverse fases: van jong tot oud, van diagnostiek tot behandeling.

Hoe ga ik leren?

Je leert door veel te zien én te doen.

Je draait mee met poliklinische spreekuren van diverse artsen voor nieuwe en controleafspraken, waarna je ook eigen spreekuren en poliklinische revalidatiebehandeling gaat doen onder supervisie van revalidatieartsen met ruime ervaring. Je neemt deel aan een aantal multidisciplinaire spreekuren, waaronder die voor patiënten met een CVA, SAB (subarachnoïdale bloeding) en VCI (vascular cognitive impairment), en maakt kennis/kijkt mee met een in cognitie gespecialiseerde neuroloog, kinderarts, geriater, neuro-oncoloog. Ook het revalidatieteam is gespecialiseerd in de behandeling van en begeleiding bij cognitieve problemen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het behandelprogramma NIet Rennen Maar Plannen. Een behandelprogramma wat onder andere door onze afdeling ontwikkeld is.

Naast patientenzorg is er aandacht voor het onderwerp Cognitie in wetenschappelijke zin. Eenmaal per twee weken vindt een onderzoeksbijeenkomst plaats waar lopend onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd wordt.

De stage kan in deeltijd gedaan worden.

In overleg is de stage te combineren met de differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen ‘Spierziekten, van jong tot oud’.

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis
Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw dr. Vera Schepers, revalidatiearts.

E-mail: v.p.m.schepers-3@umcutrecht.nl

De sollicitatie kun je eveneens sturen via E-mail: v.p.m.schepers-3@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen