Differentiatiestage Neurovasculaire aandoeningen Cerebrovasculaire ziekten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De zorglijn cerebrovasculaire ziekten is onderdeel van de afdeling neurologie en
neurochirurgie van het UMC Utrecht. Binnen de cerebrovasculaire zorglijn is er een intensieve samenwerking tussen neurologen, neurochirurgen. Verder is er een nauwe samenwerking met klinisch epidemiologen, neuropsychologen, revalidatieartsen, interventieradiologen, vasculair geneeskundigen en vaatchirurgen. De stroke unit van de cerebrovasculaire zorglijn heeft 7 medium care bedden en 24 afdelingsbedden, en is daarmee de grootste stroke unit van Nederland. Op de stroke unit worden zowel de neurologische als neurochirurgische patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen behandeld
Er is wekelijks één gecombineerde grote visite voor de neurologische en neurochirurgische patiënten, waarbij ook interventieradiologen aanwezig zijn.

Naast de regionale zorg, waarbij ondermeer aan meer dan 60 patiënten per jaar
intraveneus trombolyse wordt gegeven, heeft de cerebrovasculaire zorglijn ook een
landelijke functie voor de volgende categorieën patiënten:
• patiënten met een subarachnoïdale bloeding.
• patiënten met een herseninfarct bij wie intra-arteriële behandeling wordt
overwogen.
• patiënten bij wie hemicraniëctomie wordt overwogen.
• patiënten bij wie carotis endarteriëctomie of stenting wordt overwogen.
• patiënten bij wie een bypass wordt overwogen (zowel vanuit extra- als vanuit
intracraniëel).
• jonge patiënten met cerebrale ischemie.
• patiënten met vasculitis, moyamoya of andere intracraniële vasculopathieën. • patiënten met een erfelijk bepaalde cerebrovasculaire ziekte.
• patiënten met een arterioveneuze malformatie.
• patiënten met ongeruptureerde aneurysmata en familiaire belasting voor
aneurysmata. 

De stroke unit heeft een nauwe samenwerking met de afdeling revalidatiegeneeskunde en
heeft een samenwerkingsovereenkomst met een cerebrovasculaire reactiveringsafdeling
in een verpleeghuis voor geriatrische revalidatie. De opnameduur van patiënten is daardoor kort (gemiddeld 7 dagen), waardoor een groot aantal opnames gerealiseerd kan worden.

Door het grote aantal cerebrovasculaire stafleden is er 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag unieke cerebrovasculaire expertise beschikbaar voor patiënten  met een beroerte. Binnen de cerebrovasculaire zorglijn wordt optimale zorg gecombineerd met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.  De ervaring van de stafleden , grote variatie aan verschillende cerebrovasculaire ziekten  en de dynamiek binnen de afdeling staan garant voor een unieke leeromgeving voor de AIOS.

De zorglijn cerebrovasculaire ziekten is onderdeel van de afdeling neurologie en
neurochirurgie van het UMC Utrecht. Binnen de cerebrovasculaire zorglijn is er een intensieve samenwerking tussen neurologen, neurochirurgen. Verder is er een nauwe samenwerking met klinisch epidemiologen, neuropsychologen, revalidatieartsen, interventieradiologen, vasculair geneeskundigen en vaatchirurgen. De stroke unit van de cerebrovasculaire zorglijn heeft 7 medium care bedden en 24 afdelingsbedden, en is daarmee de grootste stroke unit van Nederland. Op de stroke unit worden zowel de neurologische als neurochirurgische patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen behandeld
Er is wekelijks één gecombineerde grote visite voor de neurologische en neurochirurgische patiënten, waarbij ook interventieradiologen aanwezig zijn.

Naast de regionale zorg, waarbij ondermeer aan meer dan 60 patiënten per jaar
intraveneus trombolyse wordt gegeven, heeft de cerebrovasculaire zorglijn ook een
landelijke functie voor de volgende categorieën patiënten:
• patiënten met een subarachnoïdale bloeding.
• patiënten met een herseninfarct bij wie intra-arteriële behandeling wordt
overwogen.
• patiënten bij wie hemicraniëctomie wordt overwogen.
• patiënten bij wie carotis endarteriëctomie of stenting wordt overwogen.
• patiënten bij wie een bypass wordt overwogen (zowel vanuit extra- als vanuit
intracraniëel).
• jonge patiënten met cerebrale ischemie.
• patiënten met vasculitis, moyamoya of andere intracraniële vasculopathieën. • patiënten met een erfelijk bepaalde cerebrovasculaire ziekte.
• patiënten met een arterioveneuze malformatie.
• patiënten met ongeruptureerde aneurysmata en familiaire belasting voor
aneurysmata. 

De stroke unit heeft een nauwe samenwerking met de afdeling revalidatiegeneeskunde en
heeft een samenwerkingsovereenkomst met een cerebrovasculaire reactiveringsafdeling
in een verpleeghuis voor geriatrische revalidatie. De opnameduur van patiënten is daardoor kort (gemiddeld 7 dagen), waardoor een groot aantal opnames gerealiseerd kan worden.

Door het grote aantal cerebrovasculaire stafleden is er 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag unieke cerebrovasculaire expertise beschikbaar voor patiënten  met een beroerte. Binnen de cerebrovasculaire zorglijn wordt optimale zorg gecombineerd met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.  De ervaring van de stafleden , grote variatie aan verschillende cerebrovasculaire ziekten  en de dynamiek binnen de afdeling staan garant voor een unieke leeromgeving voor de AIOS.

Sollicitatie en contact

De AIOS kan beginnen op elke eerste dag van een kwartaal. Er kan 1 externe AIOS tegelijkertijd de stage CVZ volgen.

Aanmeldingen
Prof. Dr. Jaap Kappelle
Afdeling neurologie, H.P. G03.232
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht tel 088 7557975
e-mail l.kappelle@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen