terug

Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen

Spierziekten, van jong tot oud

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

De afdeling revalidatiegeneeskunde in het UMC Utrecht heeft veel aandacht voor neuromusculaire aandoeningen, zowel in de patientenzorg als in het wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt breed samengewerkt met andere specialismen als neurologie, klinische genetica, cardiologie en de artsen van het centrum voor thuisbeademing). Het UMC Utrecht is NFU expertisecentrum voor alle neuromusculaire aandoeningen, zowel voor kinderen (in het WKZ) als volwassenen (in het AZU). In het bijzonder is het een expertisecentrum voor ALS (en aanverwante aandoeningen), Spinale Musculaire Atrofie en (inflammatoire) polyneuropathieen. Echter een breed spectrum aan neuromusculaire aandoeningen komt voorbij, zowel bij volwassenen als kinderen.

In de stage ‘Spierziekten van jong tot oud’ raakt je verder vertrouwd met het aandachtsgebied neuromusculaire aandoeningen binnen de revalidatiegeneeskunde. Na de stage ben je in staat om patiënten met de meest voorkomende neuromusculaire ziekten zelfstandig in kaart te brengen en te begeleiden. Vrijwel alle CanMED competentiegebieden komen aan bod (medisch handelen, communicatie, samenwerken, organisatie, kennis en wetenschap en professionaliteit). Je ziet patiënten met zeer diverse etiologie en in diverse levensfases. Je leert over de diagnostiek van neuromusculaire aandoeningen, de impact op het dagelijkse leven en de behandeling ervan bij patiënten van alle leeftijden.

Hoe ga ik leren?

Je leert door veel te zien én te doen.

Je draait mee met poliklinische spreekuren van diverse artsen voor nieuwe en controleafspraken, waarna je ook eigen spreekuren en poliklinische revalidatiebehandeling gaat doen onder supervisie van revalidatieartsen met ruime ervaring. Je neemt deel aan een aantal multidisciplinaire spreekuren, waaronder die voor patiënten met een Myotone dystrofie en die voor kinderen in het Spieren voor Spieren Centrum. Je kijkt mee met het spreekuur van diverse specialisten zoals neuroloog, klinisch geneticus, cardioloog en de artsen van het Centrum voor Thuisbeademing en ziet hoe hun aanpak is bij neuromusculaire problemen. Ook het poliklinisch revalidatieteam is gespecialiseerd in de behandeling van en begeleiding bij neuromusculaire aandoeningen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van telehealth.

Naast patientenzorg is er aandacht voor het onderwerp Neuromusculaire aandoeningen in wetenschappelijke zin. Eenmaal per twee weken vindt een onderzoeksbijeenkomst plaats waar lopend onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd wordt.

De stage kan in deeltijd gedaan worden. In overleg is de stage in het UMCU te combineren met de differentiatiestage ‘Cognitie, van jong tot oud’, waardoor de totale lengteduur 6 maanden wordt.

Show-and-tell

"Een etalagestage is een hele mooie manier om je als arts assistent te verdiepen in een deelonderwerp dat je interesse heeft. Tijdens deze stage leer je veel over specifieke neuromusculaire problematiek zoals deze voorkomt bij onder andere amyotrofe lateraalsclerose en myotone dystrofie. Daarnaast is er mogelijkheid tot verdieping en om bij diverse disciplines aan te haken om deze problemen van meerdere kanten te leren kennen. De juiste balans tussen kliniek en verdieping, en dit in een prettige, veilige en zeer leergierige werkomgeving. "

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling