Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen Spierziekten, van jong tot oud

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kennismaking met expertisecentra voor diagnostiek en behandeling van spierziekten (Spieren voor Spieren Kindercentrum; ALS centrum; afdelingen Revalidatiegeneeskunde UMCU, RC De Hoogstraat)

Aandacht voor Kinderen en Volwassenen
Ruime ervaring, middels policonsulten. Maar ook gesprekken met patient en mantelzorgers in thuissituatie 
Kennismaking specialisten in de ketenzorg: CTB, Klinische Genetica, cardioloog

Show-and-tell

"Een etalagestage is een hele mooie manier om je als arts assistent te verdiepen in een deelonderwerp dat je interesse heeft. Tijdens deze stage leer je veel over specifieke neuromusculaire problematiek zoals deze voorkomt bij onder andere amyotrofe lateraalsclerose en myotone dystrofie. Daarnaast is er mogelijkheid tot verdieping en om bij diverse disciplines aan te haken om deze problemen van meerdere kanten te leren kennen. De juiste balans tussen kliniek en verdieping, en dit in een prettige, veilige en zeer leergierige werkomgeving. " (september 2015)

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. E.T. Kruitwagen-van Reenen.
E-mail: e.t.kruitwagen@umcutrecht.nl

Uw sollicitatie kunt u eveneens sturen via E-mail: e.t.kruitwagen@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen