terug

Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen

Neuromusculaire ziekten

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

De zorglijn neuromusculaire ziekten is onderdeel van de afdeling neurologie en neurochirurgie van het UMC Utrecht. Het doel van de zorglijn is om de beste patiëntenzorg binnen het aandachtsgebied van de NMZ te geven en die patiëntenzorg te combineren met wetenschappelijk onderzoek en opleiding.
De stage neuromusculaire ziekten (NMZ) voor aios neurologie duurt aaneengesloten 3-6 maanden en kan met 6 maanden verlengd worden. Gedurende deze periode raakt de aios vertrouwd met het aandachtsgebied NMZ van de neurologie. Na de stage is de aios in staat om de meest voorkomende neuromusculaire ziekten zelfstandig te herkennen en behandelen.
Specifieke doelen van de stage zijn:

  • Diagnostiek en differentiële diagnostiek van neuromusculaire ziekten van het ruggenmerg, de zenuwwortels en perifere zenuwen, de neuromusculaire overgang en de spier.
  • De aios herkent na de stage de grote beelden, kan een diagnostische strategie uitvoeren en een evidence-based behandeling geven.
  • De aios heeft kennis van de waarde van aanvullende diagnostiek, inclusief de genetische diagnostiek, de KNF en de pathologie van biopten van spier en zenuw.

Invulling:

  • De aios werkt voornamelijk op de polikliniek. De aios kan betrokken zijn bij de behandeling van patiënten in dagopname, short stay en klinische NMZ patiënten.
  • De aios neemt deel aan algemene NMZ spreekuren, spreekuren van het ALS centrum, het Spieren voor Spieren kindercentrum en het polyneuropathie centrum.
  • De aios wordt gesuperviseerd door een neuroloog met aandachtsgebied NMZ. • De aios heeft de mogelijkheid om specifieke NMZ EMG technieken te leren, zoals single fiber EMG bij verdenking myasthenie, concentrisch naaldonderzoek bij ALS patiënten en geleidingsonderzoek bij demyeliniserende polyneuropathie.
  • De aios houdt een portfolio bij waarbij Dr. Nicolette Notermans erop toeziet dat de leerdoelen gehaald worden en de aios een breed scala van NMZ patiënten kan zien.
  • Aan het einde van de stage presenteert de aios een patiënt tijdens de klinische demonstratie van de afdeling neurologie
  • De aios kan tijdens de verlengde stage deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NMZ.

Neuromusculaire ziekten is een door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie officieel erkend aandachtgebied. Er kan een certificaat worden gehaald indien voldaan wordt aan de voorwaarden welke opgesteld zijn door het ISNO (www.isno.nl). Om aan deze voorwaarden te voldoen is verlenging van de stage met 6 maanden noodzakelijk (totale duur 1 jaar).

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling