Differentiatiestage Neurogenetica Epilepsiegenetica

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis UMCU is epilepsie een van de speerpunten van zorg en onderzoek. Zo is het UMC Utrecht het enige centrum in Nederland waar kinder-epilepsiechirurgie wordt verricht. Er is een uitstekende samenwerking tussen de klinisch genetici met expertise op het gebied van epilepsiegenetica en de betrokken kinderneurologen. Er is al DNA diagnostiek beschikbaar voor meer dan 30 genen die betrokken zijn bij epilepsie syndromen. Een epilepsie-array voor grootschaliger DNA onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is in ontwikkeling.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze stage kan contact worden opgenomen met de stagecoordinator mw. dr. E.H.Brilstra, klinisch geneticus, de opleider, mw. prof.dr.V.V.M.Knoers of de plaatsvervangend opleider dr.J.C.Giltay, afd medische genetica UMCU (tel 088 7503800 of via email met de secretaresse van de opleider m.c.nijssen@umcutrecht.nl)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen