Differentiatiestage Neuro-oncologie Neuro-oncologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

1. Een grote neuro-oncologische kliniek met een sterke mate van multidisciplinaire integratie.
2. Snelle, patiëntvriendelijke zorg (one-stop-shop).
3. Uitgebreide neuroradiologische faciliteiten.
4. Mogelijkheden om met een grote mate van zelfstandigheid intensieve zorg aan patiënten met gliomen en hersenmetastasen te leveren.

Neurologie
Mw. Dr. Tatjana Seute
Dr. Tom J. Snijders

Neurochirurgie
Dr. Pierre A.J.T. Robe, associate professor/UHD
Mw. Dr. Marieke L. Broekman, aios

Radiotherapie
Ernst J. Smid
Mw. C. (Karin) Kleynen
Mw. Corine A. van es

Medische oncologie
Dr. Filip Y. de Vos

Neuropathologie
Wim G.M. Spliet

Neuropsychologie
Mw. dr. Martine J.E. van Zandvoort

Revalidatie
Mw. Dr. Vera Schepers

Verpleegkundig specialist
Mw. Leonie A. van Leeuwen

Sollicitatie en contact

Solliciteren geschiedt schriftelijk met motivatiebrief en CV t.a.v. Dr. Tatjana Seute.

Postadres:
Dr.Tatjana Seute, neuroloog
UMC Utrecht
Afdeling Neurologie (huispost G03.232)
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
e-mail: t.seute@umcutrecht.nl
(bij afwezigheid: Dr. Tom J. Snijders, e-mail: t.j.snijders@umcutrecht.nl)

Meer informatie? Bel (088-7557977) of e-mail Tatjana Seute of Tom Snijders.

De stage duurt bij voorkeur 6 maanden. Bij uitzondering en in overleg is een stageduur van 3 maanden mogelijk.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen